Bouwplannen in de Oscarlaan

In 2020 heeft vastgoedontwikkelaar A+ Vastgoed een zogenaamde Ruimtelijke motivering ingediend bij de gemeente voor de verbouwing van het voormalige kinderdagverblijf in de Oscarlaan 182-184 tot een appartementencomplex met 12 of 15 woningen. Het pand krijgt volgens het ontwerp 3 of 4 woonlagen.

Bewoners van de omliggende woningen kregen een uitnodiging voor het inzien van deze plannen. Door corona bleek dat helaas niet mogelijk. De plannen konden later wel digitaal worden ingezien. Daaruit bleek dat de plannen onvolledig en onduidelijk waren en verstrekkende gevolgen zouden hebben voor de leefbaarheid van de Oscarlaan. Vooral gelet op de zoninval op de nabij gelegen flats door de hoogte en de toename van het aantal auto’s van nieuwe bewoners in relatie tot het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

Impressie van het project

Bewonersbezwaar
Verder was er onduidelijkheid over het aantal geplande woningen en hoe het gebouw er uiteindelijk uit zou zien. Alles bij elkaar genomen, reden genoeg voor de bewonerscommissie van de flats aan de Oscarlaan om bezwaar aan te tekenen tegen de ingediende plannen. Platform Filmwijk ondersteunde dit bewonersbezwaar. Het gebouw van het voormalig kinderdagverblijf heeft door zijn architectonische uitstraling een belangrijke plaats verworven als toegangspoort naar de Filmwijk.

Inmiddels hebben gesprekken plaatsgevonden tussen gemeente, bewoners en het Platform om meer inzicht te krijgen over de ingediende bezwaren. Uitkomst is dat de Vastgoedontwikkelaar de plannen moet herzien en opnieuw moet indienen voorzien van de juiste informatie en tekeningen.

Naar verwachting zullen deze plannen in maart voor de bewoners ter inzage liggen.

Wordt vervolgd.

Reacties zijn gesloten.