Partner worden

Eenieder die zich betrokken voelt bij een leefbare Filmwijk wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar belangen te laten behartigen door “partner” te worden van de Stichting Platform Filmwijk. Het partnerschap is op vrijwillige basis en er zijn ook geen kosten aan verbonden.

U kunt zich eenvoudig als partner aanmelden via de knop hiernaast.

Waarom partner worden?

In gesprekken met wijkbewoners hebben wij gemerkt, dat de benaming “partner” nog wel eens om uitleg vraagt. Bij de oprichting van het Platform is de keuze gemaakt voor de stichtingsvorm. In tegenstelling tot een vereniging kent een stichting geen leden. Daarom is gekozen voor de naam “partner”.

Door u aan te melden als partner geeft u aan dat u de doelstellingen van Platform Filmwijk ondersteunt. U weet dan zeker dat u wordt vertegenwoordigd in gesprekken met de gemeente en andere instanties die in en voor de Filmwijk werken. Verplichtingen zijn er niet, maar de partner heeft wel inspraak in het beleid van de Stichting en tevens het recht om te allen tijde een beroep te doen op het bestuur ten aanzien van alle onderwerpen die uit de doelstellingen van de stichting voortvloeien.

Actief partner

U kunt echter ook een stapje verder gaan, door actief deel te nemen in de stichting en – samen met anderen – een probleem dat u bezighoudt op te lossen of u ervoor in te zetten. Als u dit wilt, dan kunt u dit op het aanmeldingsformulier aangeven.

Wie kan er partner worden?

Alle bewoners, bedrijven, bewonersverenigingen, verenigingen van huiseigenaren, individuele ondernemers en instanties die werken t.b.v. bewoners en gebruikers van de Filmwijk kunnen zich aanmelden bij het bestuur om partner te worden in de Stichting Platform Filmwijk.

Bedrijven die partner willen worden

Bedrijven zijn van groot belang voor de de wijk waarin wij leven. De Filmwijk zou saai en eentonig zijn zonder de bedrijven die hier zijn gevestigd. Juist deze bedrijven hebben baat bij de leefbaarheid en het goed functioneren van de wijk. Zij halen hun bezoekers – en dus de klanten – maar ook een deel van hun medewerkers uit de wijk. Ook voor hen is het dus belangrijk de doelstellingen van de stichting ondersteunen, en zich aan te melden als partner.

Bedrijven kunnen het Platform ook financieel ondersteunen door een eenmalige of jaarlijkse donatie. Als tegenprestatie hiervoor vermelden wij de naam en het logo van het bedrijf op onze website, inclusief een link naar de website van het bedrijf. Meer informatie over donateur worden.