Wat doen we?

Platform Filmwijk functioneert letterlijk als platform. We brengen als informatieplatform bewoners en gebruikers van de Filmwijk met elkaar in contact. Ook om informatie uit te wisselen. We ondersteunen en stimuleren tijdelijke of permanente activiteiten binnen de Filmwijk van (groepen van) bewoners. Soms verwijzen we bewoners door naar het juiste adres, zoals naar de gemeente.

Om de rol als vertegenwoordiger van bewoners en gebruikers van de Filmwijk naar de gemeente te kunnen vervullen, is kennis nodig van wensen en behoeften van de bewoners en overige gebruikers van de wijk. Ons streven is om de voor onze bewoners belangrijke onderwerpen op de gemeentelijke agenda te krijgen.

Elk jaar bepalen we vooraf welke activiteiten op korte en wat langere termijn prioriteit hebben. Ook willen we informatiebijeenkomsten met en voor partners organiseren, gericht op vrijwilligersactiviteiten.

Klankbord voor gemeente

Het platform is voor uitvoerings- en beleidsaangelegenheden het bewonersklankbord voor de gemeente Almere. Er zijn contacten met het gemeentebestuur en voor projecten met lokale politici, maar vooral met de gebiedsmanager en zijn staf van het Stadsdeel Oost. Er wordt natuurlijk met name meegedacht en meegepraat over ontwikkelingen in de Filmwijk. Maar ook veranderingen elders in onze stad die ons als bewoners van de Filmwijk aangaan staan op de agenda. Zo is het platform ieder jaar heel actief bij het ondersteunen van het bewonersbelang bij de aanpassing van verschillende bestemmingsplannen, in en rond de Filmwijk. En met succes, zeker 80% van de wensen van de bewoners van de Filmwijk zijn bij de besluitvorming door de gemeenteraad in de aangepaste bestemmingsplannen gehonoreerd.

Schoonmaakdag

De stichting heeft enige faam opgebouwd om als eerste wijk in Almere nu al meer dan 12 jaar de jaarlijkse schoonmaakdag te organiseren onder het motto: ‘Filmwijk buitengewoon schoon!’. Honderden vrijwilligers, ouders en de laatste jaren ook veel kinderen doen elk jaar mee om hun eigen woonomgeving op te ruimen en schoon te maken en te houden. Zie voor een impressie van die dag van actieve Filmwijkers de filmpjes op onze website.