Woningbouw op locatie tennispark Joymere

Ter informatie aan de Filmwijkbewoners: er zijn plannen om op de plaats van het tennispark Joymere in de Filmwijk woningen te bouwen. Op deze locatie worden in een parkachtige setting appartementen en grondgebonden woningen ontwikkeld, onder de projectnaam NewJoymere.

Op termijn stopt tennispark Joymere met haar activiteiten.

De woningen komen langs een belangrijke entree van de Filmwijk en hebben uitzicht over het Laterna Magikapark. Er wordt alleen op de plek van het tennispark gebouwd. Dus niet in het groen en dus niet in het park maar aan het park, aldus ontwikkelaar The Way You Live (TWYL).

Het bestemmingsplan moet nog worden gewijzigd. Op Joymere ligt nu nog de bestemming ‘sport’. Later wordt bekeken of de gemeenteraad nog een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven over de wijziging van het bestemmingsplan.

Voor het gebied bestaat geen gebiedsvisie. Vanuit het gemeentelijk beleid is de herontwikkeling naar woningbouw wenselijk.

locatie project NewJoyMere

Participatiebijeenkomst

Bij omwonenden ontstonden zorgen over het aangrenzende Laterna Magikapark. Veel van hen zijn actief bij het onderhoud van het park. Ontwikkelaar TWYL hecht grote waarde aan een goede participatie met de omwonenden.

Op 6 april a.s. vindt om 19.00 uur een eerste digitale participatiebijeenkomst plaats. Wilt u hierbij aanwezig zijn, kunt u zich opgeven via de website www.newjoymere.nl

Tijdens de bijeenkomst wordt het project toegelicht. De gemeente doet ook mee aan die participatie-bijeenkomst. Volgens de participatienota Almere, trede 1 gaat het hier om informeren.

Het programma kent een aantal uitgangspunten die niet ter discussie staan, zoals de maximale bouwhoogte (5 lagen/boomgrens) en de eis om 1/3 van de appartementen in het prijssegment tot € 289.000 euro te ontwikkelen.

Lees verder bijgaande flyer.

Reacties zijn gesloten.