Wie zijn wij?

Platform Filmwijk is een bewonersbelangenorganisatie en heeft als doel het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat van de Filmwijk.

De Stichting Platform Filmwijk is door bewoners in november 2002 opgericht, in samenwerking met de gemeente Almere. De stichting kent een bestuur dat bestaat uit actieve bewoners die zich vrijwillig inzetten voor de Filmwijk. De stichting is niet verbonden aan een politieke partij om belangenverstrengeling te voorkomen. Platform Filmwijk functioneert onafhankelijk en zelfstandig naar derden en naar de politiek en neemt geen politieke stelling(en) in.

Klik hier voor de statuten