Bestuur

Het bestuur van de Stichting Platform Filmwijk Almere bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Paul Vloothuis voorzitter@filmwijkalmere.nl
Vice-voorzitter Jan van der Straten auanl@hotmail.com
Secretaris/penningmeester Tineke Hillebrink-Nijpels info@filmwijkalmere.nl
Notulist Frits van Eijk fritsvaneijk@gmail.com
 
   
Leefbaarheid & Veiligheid
vacature leefbaarheid@filmwijkalmere.nl
Communicatie & Relaties
Tanja Coenen communicatie@filmwijkalmere.nl
Energiek Tineke Hillebrink-Nijpels energiek@filmwijkalmere.nl
Zorg & Welzijn Tanja Coenen
Jan van der Straten
zorgenwelzijn@filmwijkalmere.nl
Duurzaam groen
vacature groen@filmwijkalmere.nl
Floriade
Tanja Coenen floriade@filmwijkalmere.nl

Op dit moment is er een vacature voor een voorzitter.
Hebt u belangstelling, laat u dit weten aan de voorzitter Paul Vloothuis via het e-mailadres voorzitter@filmwijkalmere.nl.

U kunt ook contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@filmwijkalmere.nl of te bellen naar ons secretariaat op 036 – 53 77 227.