Privacy & cookies

Privacyverklaring Stichting Platform Filmwijk

Bij bezoek aan de website van de stichting (www.filmwijkalmere.nl) kunnen wij gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld via formulieren die u hebt ingevuld. De stichting waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) welke per 25 mei 2018 van kracht is. Uw persoonsgegevens worden beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen t.a.v. uw persoonsgegevens. Deze verklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van o.a. deze website, het gebruik van “cookies” op de website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze verstrekt. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@filmwijkalmere.nl. Stichting Platform Filmwijk zal zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stichting Platform Filmwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Stichting Platform Filmwijk verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website en cookies

De website van Platform Filmwijk maakt gebruik van cookies voor de integratie van sociale media (Twitter, Youtube) en om bezoekersstatistieken bij te houden. Als u geen cookies wilt op deze (of een andere) website kunt u dit het beste uit zetten in uw eigen browser. Raadpleeg de Help sectie van uw browser hiervoor of klik hier voor meer uitleg.

Beveiliging

Stichting Platform Filmwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de stichting maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verantwoording

Deze website is gebouwd in opdracht van het bestuur van de stichting. Op deze website wordt stichting-gerelateerde informatie verstrekt. Op de website wordt rekening gehouden met de privacywetgeving en de privacygevoeligheid van de informatie. Plaatsing op de website van informatie kan uitsluitend na goedkeuring door het bestuur van de stichting. Indien informatie op de website staat die voor u privacygevoelig is, kunt u dit kenbaar maken aan het bestuur via mail: info@filmwijkalmere.nl.

Wijzigingen Privacyverklaring

De stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Vragen

Voor eventuele vragen over deze privacyverklaring en de wijze waarop de stichting uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via e-mail: info@filmwijkalmere.nl