Verslag behandeling afvalsystemen in de raad d.d. 12 november

Gemeenteraad

Donderdagavond 12 november waren Juliëtte De Sévaux namens Sieradenbuurt en Paul Vloothuis van Platform Filmwijk aanwezig bij het debat in de gemeenteraad over het PMD+ afvalsysteem in Almere. Tijdens de discussies in de gemeenteraad bleek dat een 6-tal politieke partijen PMD+ wel ziet zitten, anderen kunnen er verder over nadenken want die komen volgende week aan het woord. 

Juliette heeft voorafgaand aan de gemeentelijke discussies over afval een tweede en aanvullende PowerPoint presentatie gegeven aan de raadsleden over de nadelen van Diftar en de grote voordelen van PMD+ voor onze bewoners. Het ging daarbij niet zozeer over technische en cijfermatige kant van de discussie, maar om welk systeem het beste past bij Almere en bij de inwoners van Almere.

Bij de keuze voor een afvalsysteem moet het belang van de bewoners en een goede uitvoerbaarheid voor de reinigingsdienst van Almere centraal staan. Heel belangrijk in deze presentatie waren het grote draagvlak en de tevredenheid van onze bewoners met de huidige pilot PMD+ systeem zoals dat nu in onze wijken al 2,5 jaar loopt.  De voordelen voor onze bewoners zijn duidelijk. Geen gedoe, het is gemakkelijk goed uit te voeren en het kan rekenen op een groot bewezen draagvlak. De bewonersorganisaties van Filmwijk en Sieradenbuurt zijn voorstander om deze pilot verder uit te rollen in de rest van Almere. 

Tijdens de discussies in de gemeenteraad bleek dat een 6-tal politieke partijen PMD+ wel zien zitten, anderen kunnen er verder over nadenken want die komen volgende week aan het woord. De beraadslagingen zullen volgende week donderdagavond 19 november verder gaan met vragen aan het college en mogelijk een motie om het rapport van het college terug nemen. En nogmaals te bekijken, rekening houdend met voordelen van het PMD+ systeem en met de argumenten die door ons als initiatiefnemers zijn ingebracht, maar ook het standpunt en de indringende vragen van veel raadsleden.

Wordt vervolgd.

Zie ook

Gemeenteraad 12-11-2020

 

Reacties zijn gesloten.