Uitbreiding Blauwe zone?

De gemeente heeft het Platform op de hoogte gebracht van ontvangen klachten over parkeeroverlast in de blauwe zone Filmwijk Noord. Er zou een uitbreiding van de zone kunnen komen. Op korte termijn ontvangen bewoners in de blauwe zone en het gebied daar omheen een brief van de gemeente met daarbij uitleg en een enquêteformulier waarin wordt gevraagd naar eventuele parkeeroverlast die door de bewoners wordt ervaren.

Deze enquête dient alleen om een inventarisatie te maken van eventuele overlast en is op geen enkele wijze bindend. De uitslagen zullen eind juni met bewoners worden gedeeld.

Mocht uit de antwoorden blijken dat er zodanig parkeeroverlast wordt ervaren dat een eventuele uitbreiding van de blauwe zone gewenst is, dan zullen er voorstellen hiervoor worden voorgelegd aan de bewoners. Als er geen draagvlak is voor eventuele maatregelen, dan zullen deze er ook niet komen en blijft het zoals het is. Het Platform zal hierop blijven toezien.

Wij vragen bewoners die de enquête hebben gekregen, deze dan ook in te vullen en terug te sturen om zo een realistisch beeld te krijgen van eventuele parkeeroverlast in hun straat.

Werkgroep Leefbaarheid

Kaart blauwe zone - bijlage enquetebrief bewoners mei 2017

Reacties

Uitbreiding Blauwe zone? — 3 reacties

  1. Zou een goede actie zijn het uitbreiden van de blauwe zone. Dit voor de parkeergelegenheid van de bewoners oa Cinemadreef. Het is een ramp om daar overdag te parkeren.

    • Helemaal mee eens
      Pas rond een uur of 5 kan je overal pas weer parkeren

  2. Je verplaatst telkens het probleem. Zelf geen parkeer overlast.