Ontwikkelingen blauwe zones Filmwijk

Platform Filmwijk is vandaag – 19 oktober – geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende de blauwe zones in de Filmwijk.

Eerder dit jaar heeft de gemeente een bewonersenquête gehouden, inloopavonden georganiseerd en eigen onderzoek verricht over de mogelijke overlast in het huidige blauwe zone gebied en aangrenzende straten. Het Platform is regelmatig geïnformeerd door de gemeente en heeft suggesties aangedragen om zoveel mogelijk bewoners te betrekken om te komen tot een realistisch beeld van de problematiek. Er is nu een voorstel gedaan door het College aan de gemeenteraad om maatregelen te nemen om de parkeeroverlast aan te pakken.

In een brief die aan alle bewoners in de blauwe zones en aangrenzende gebieden is gestuurd (op donderdag 19 oktober in de brievenbus) wordt het voorstel verder uitgelegd. De hoofdpunten zijn dat de handhaving wordt geïntensiveerd en dat in de komende maanden met bewoners zal worden overlegd over mogelijke uitbreiding van de blauwe zone. Verder is in het voorstel opgenomen dat bewoners per 1 januari 2018 niet meer betalen voor een parkeerontheffing die daarmee dus gratis zal worden. De raad neemt hierover op 9 november a.s. een besluit.

Toen de gemeente in 2011 betaalde parkeerontheffing voor bewoners invoerde, heeft het Platform Filmwijk zich hiertegen hevig verzet. Het is immers betalen voor de bekostiging van een handhavingsmaatregel voor overlast veroorzaakt door anderen waar een bewoner niets tegen kan doen. Wij zijn blij dat de gemeente nu inziet dat dit geen wijze stap is geweest.

De gemeente blijft met het Platform Filmwijk in gesprek over de verdere ontwikkelingen.

Reacties

Ontwikkelingen blauwe zones Filmwijk — 2 reacties

  1. Misschien ook wel weer eens handig om even naar de blauwe lijnen te kijken hwe en der zijn ze alweer verdwenen.