Stad zonder Afval en Filmwijk zonder Afval?

Almere, Stad zonder afval

Sinds december 2016 is het Platform Filmwijk in gesprek met de gemeente over het project ‘Stad zonder Afval’. Het bestuur van het Platform schaart zich achter de filosofie van het scheiden van afval en ondersteunt dan ook maatregelen om dat te bewerkstellen, maar is erg terughoudend wat betreft de uitvoering en haalbaarheid ervan, gezien de maatschappelijke impact. 

De maatregelen vergen een grote mentaliteits- en gedragsverandering van bewoners en daarom heeft ons bestuur een aantal aanbevelingen gedaan aan de gemeente om er toch een succes van te maken. Helaas is gebleken dat de gemeente er anders tegenaan keek en dat heeft er toe geleid dat het bestuur zich heeft terug getrokken uit de gesprekken. Gelukkig hebben er sinds die tijd wederom positieve gesprekken plaats gevonden, zoals met de verantwoordelijke wethouder. Daarin is vooruitgang geboekt en dat heeft er toe geleid dat de invoering van het nieuwe ophaalsysteem is stilgelegd.

Er word nu door de gemeente gekeken naar een alternatief en hopelijk zal op korte termijn een beslissing worden genomen over de uitvoering van de plannen waarin bewoners zich wél kunnen vinden en dat kan rekenen op een breed draagvlak in de wijk.

Wij reageren in het belang van de bewoners en houden u geïnformeerd.

met vriendelijke groet
bestuur Platform Filmwijk

Reacties zijn gesloten.