Platform in gesprek met gemeente over afvalophaalsysteem

Beste bewoners,

Naar aanleiding van de brief van de gemeente over het afvalophaalsysteem die veel bewoners begin maart ontvingen heeft het Platform Filmwijk heeft een aantal gesprekken met de afdeling Stadsreiniging van de gemeente en met wethouder Frits Huis gevoerd.

Het laatste gesprek was afgelopen vrijdag 14 april en toen is het volgende besloten: de bewoners van alle laagbouwwoningen in de wijk ontvangen binnenkort een brief waarin excuses wordt aangeboden i.v.m. de (onhandige) brief-met-antwoordkaart van begin maart. De invoering van een nieuw systeem voor de laagbouw is voorlopig stop gezet. De reacties op de keuzebrief worden zeer serieus genomen. De focus van de gesprekken ligt nu vooral op hoe we de communicatie op een andere wijze kunnen insteken.

De bewoners van de hoogbouw ontvangen binnenkort ook een brief van de gemeente, waarin zij worden uitgenodigd mee te praten over de locatie voor het inzamelen van papier en restafval, over de verschillende manieren van het scheiden van papier en de definitieve plek voor het restafval.

Half mei komen de mensen van afvalscheiding naar de Filmwijk om in gesprek te gaan met de bewoners. Nadere informatie vindt u in de brief die waarschijnlijk aan het eind van deze week in de bus valt.

Er wordt in ieder geval een nieuw systeem voor het scheiden van afval ingevoerd. Over het hoe en op welke termijn wordt nader gecommuniceerd tussen de gemeente Almere en het Platform Filmwijk en vervolgens met de bewoners.

We houden u op de hoogte.

met vriendelijke groet,
Platform Filmwijk

Reacties zijn gesloten.