Reactie Platform Filmwijk op voorstel nieuw afvalinzamelsysteem

Almere, Stad zonder afval

Reactie Platform Filmwijk op de notitie: Op weg naar een toekomstbestendig en duurzaam afvalinzamelsysteem, 27 maart 2020/Gemeente Almere

Een belangrijk doel van het bewonersplatform Stichting Platform Filmwijk is het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De vermelde notitie van de gemeente geeft aan dat de gemeente in eerste instantie kiest voor het afval inzamelsysteem Diftar. Wij kiezen nadrukkelijk voor het PMD+ systeem met nascheiding en zijn tegen Diftar. Verder pleiten wij voor handhaving van het gebruik van de bladkorven en ons huidige systeem van papier verzamelen via de blauwe papierbakken van bewoners. Ook willen we het huidige systeem van gratis ophalen van grof vuil en dumpingen handhaven. De praktijk elders in het land laat zien dat een goedkopere inzameling van afval goed mogelijk is. Wij lichten in onderstaande PDF onze keuze toe en hopen dat de gemeenteraad zich achter onze keuze kan scharen.

»» Lees verder in deze PDF, inclusief bijlage met onze vragen en standpunten

»» Brief van gemeente Almere aan bewoners d.d. 28-04-2020

Het volledige raadsvoorstel kunt u hier inzien.

Reacties zijn gesloten.