Oproep: Burgerinitiatief Afvalinzameling Filmwijk

Verandering van afval inzamelen voorkomen? Doe mee met ons Burgerinitiatief en onderteken het initiatief! Iedere bewoner die meedoet telt. We hebben minimaal 150 ondertekeningen nodig.

»» JA, IK WIL ONDERTEKENEN!

In de Filmwijk doen wij, zoals u weet, al geruime tijd mee met een afvalproef. De afvalinzameling die wij nu testen heet PMD+. Dat bevalt de bewoners prima en dat willen we graag zo houden.

De gemeente wil dit echter veranderen. Er ligt een collegevoorstel waarin staat dat zij bij voorkeur een andere inzameling met betaalsysteem Diftar (gedifferentieerd tarief) willen gaan invoeren. Voor onze wijk betekent dat:

  • Een vierde rolcontainer (voor restafval),
  • Extra betalen voor iedere keer dat je deze container laat legen,
  • Restafval weer apart weggooien wat ingewikkelder is en meer gedoe geeft.

Platform Filmwijk begrijpt niet dat het college nu aan de gemeenteraad voorstelt om in plaats van ons huidige en bewonersvriendelijke PMD+ systeem, een ander inzamelsysteem (Diftar) in te voeren. Bovendien wordt voorgesteld om onze bewoners 30 euro (!) te laten betalen voor het ophalen van grofvuil en te stoppen met bladkorven en het ophalen van papier. Een verslechtering van de dienstverlening afval inzamelen voor onze bewoners, die zeker zal bijdragen tot meer illegale dumpingen. Deze bezuinigingen zijn niet nodig als de gemeente het PMD+ afvalsysteem, dat wij nu al drie jaar met een positief resultaat testen, definitief invoert.

Uit een evaluatie blijkt dat het PMD+ afvalinzamelsysteem dat wij nu testen minder kosten met zich meebrengt en dus financieel aantrekkelijk is voor de gemeente!

In het evaluatierapport van de afvalproef staat dat na invoering van dit PMD+ systeem de afvalbelasting omlaag kan met minimaal 22 euro per huishouden per jaar. Het voorstel om een gedifferentieerd tarief in te voeren voor een- en meerpersoons huishoudens lijkt ons overigens wel een goed idee.

Wij gaan daarom bij de gemeenteraad een burgerinitiatief indienen met het voorstel om ons huidige afvalsysteem (PMD+) in heel Almere in te voeren. De gemeenteraad zal dit burgerinitiatief bespreken en hierover besluiten.

Wij vragen de gemeenteraad om met het volgende in te stemmen:

  1. Invoering PMD+ (nascheiding PMD) in Almere
  2. Invoeren gedifferentieerd tarief een- en meerpersoons huishoudens
  3. Handhaven huidige kwaliteit dienstverlening

We hebben uw steun en die van uw familieleden (Almeerders, 18+) en buren hard nodig. Want alleen met minstens 150 e-mails mogen we ons burgerinitiatief indienen.
Doe allemaal mee!

We houden u op de hoogte!

—–

Wilt u ook onprettige veranderingen voorkomen? Kom dan nu in actie!

Bewonersbrief downloaden?

U kunt de bewonersbrief met bovenstaande inhoud hier downloaden in PDF

Reacties zijn gesloten.