Even voorstellen…

werkgroep Leefbaarheid & Veiligheid

De werkgroep Leefbaarheid & Veiligheid heeft inmiddels nieuwe leden. Het team bestaat momenteel uit 3 enthousiaste bewoners van Almere Filmwijk.

John de Lang: (gepensioneerd):

“Leefbaarheid is belangrijk omdat we er dagelijks mee te maken hebben en het is zeker niet vanzelfsprekend. Leefbaarheid in stand houden en verbeteren moeten we samen doen en dus zal men ook samen het initiatief moeten nemen en niet overlaten aan anderen.

Inmiddels ben ik gepensioneerd en zet mijzelf al meer dan 15 jaar in diverse hoedanigheden in voor het Platform Filmwijk.”

Elly Auf dem Brinke: Verpleegkundige:

“Leefbaarheid betekent voor mij: Je leeft in een gemeenschap en voor mij is het belangrijk contacten te onderhouden met de naaste omgeving. Voor mij is de Filmwijk een dorp in deze stad!

Ik vind het fijn dat er evenementen en festiviteiten georganiseerd worden wat een wijk levendig houdt en ten goede komt aan de gemeenschap.

De wijk wordt ouder wat als consequentie heeft dat er meer onderhoud moet plaatsvinden zowel particulier als door de gemeente. Hier is wel een kwaliteitsslag in te maken. Dit moet georganiseerd worden en initiatieven moeten genomen worden. Mede daarom ben ik lid geworden van deze werkgroep.”

Letitia Plein: Klantco├Ârdinator

“Leefbaarheid en Veiligheid is voor mij: Samen zorg dragen en verantwoordelijkheid nemen voor de woon- en leefomgeving. Elkaar vinden en je samen inspannen voor de kansen van de buurt of het bestrijden van datgene wat de kwaliteit verstoort. En dit levert vitale buurten op waar het voor een ieder prettig wonen is. Dus ook voor Filmwijk!”

Reacties zijn gesloten.