Filmwijkers, draag bij aan uw leefomgeving

Bericht over afvaldumping, zwerfafval en wat u zelf kunt doen

De gemeente Almere is momenteel bezig met vier pilots om afvaldumping tegen te gaan. Afvaldumping houdt in dat huis-, bouw-, sloop- en tuinafval op andere plekken wordt neergezet dan in de daarvoor bestemde containers of dat grofvuil wordt gedumpt in de openbare ruimte zonder een gemaakte afspraak. Om te kijken naar een geschikte aanpak voor dit probleem is de gemeente vier pilots gestart op verschillende plekken, waarbij handhaving, bewoners en een actievere monitoring betrokken zijn. Tevens heeft de gemeente de wachttijd om grofvuil op te laten halen aangepast van twee weken naar één week.

Gevolgen van afvaldumping

 • Burgers ergeren zich vaak aan zwerfafval. Zwerfafval is een milieuprobleem en een probleem voor de leefomgeving
 • Rommelige situatie bij containers en dit leidt tot een onprettige woonbeleving
 • Zwerfafval draagt bij aan de verloedering van de wijk en vergroot daarmee het gevoel van onveiligheid bij burgers
 • Zwerfafval kan ook een gevaar vormen voor de volksgezondheid, veiligheid en dierenwelzijn
 • Afval op straat is onhygiënisch en trekt ongedierte aan
 • Zwerfafval kost de gemeente extra geld

Wat kunt u zelf doen

Zwerfafval trekt steeds meer zwerfafval aan, waardoor de opruimprikkel bij buurtbewoners verdwijnt. De meest ideale situatie is dat iedereen zijn afval op de correcte wijze deponeert. Ondanks dat het een primaire taak van de gemeentereiniging is om de straten en perken schoon te houden, kunnen en moeten wij als bewoners daar ook zelf aan bijdragen. Dat kan onder andere door:

 • Mensen aan te spreken op hun gedrag
 • Scholen aansporen hun omgeving zelf/beter schoon te houden
 • Al uw afval in de prullenbakken te gooien
 • Uw afval goed gescheiden in te leveren
 • Uw afval niet naast de container neer te zetten.

Correct afvoeren afval

Om ongedierte en overlast te voorkomen is het belangrijk om afvaldumping tegen te gaan. Voor het laten ophalen van grofvuil, snoeiafval en chemisch afval kunt u online een gratis afspraak maken of dit afgeven bij de recyclingperrons.

Wilt u meer weten over de voorwaarden of over het correct afvoeren van afval? Kijk dan even op: www.almere.nl/wonen/afval/grofvuil/

Hebt u nog vragen: mail naar leefbaarheid@filmwijkalmere.nl of bel 06 405 68 878.

Reacties zijn gesloten.