25 oktober: Informatieavond Stad zonder afval Filmwijk-Noord

Almere, Stad zonder afval

Op dinsdagavond 25 oktober a.s. van 19.30 uur – 21.30 uur organiseert Stadsreiniging voor bewoners van Filmwijk-Noord een informatieavond over “Stad zonder afval”. Praat mee en laat uw wensen en ideeën hierover horen. Op 31 oktober en 1 november wordt deze avond georganiseerd voor Filmwijk-Midden respectievelijk Filmwijk-Zuid.

Almere wil in 2020 een stad zonder afval zijn. Recycling en hergebruik staan centraal. Daarom past Stadsreiniging het systeem van afvalinzameling aan. Zij stemmen het systeem graag goed af op wat u nodig heeft. Want, samen zorgen we ervoor dat ons afval goed en vooral makkelijk kan worden opgehaald. Wilt u bijvoorbeeld liever grote of kleine afvalcontainers? En wat vindt u van de ophaalfrequentie? Daarover willen we met u in gesprek. Uw wensen nemen we mee bij de aanpassing van het inzamelsysteem in uw wijk. In november presenteren wij u ons definitieve plan. Daarna starten we met het aanpassen van het afvalinzamelingsysteem in uw wijk.

De avond wordt gehouden in de Burgerzaal van het Stadhuis.

Meer informatie: www.almere.nl/stadzonderafval

 

Reacties zijn gesloten.