Burgerinitiatief afvalsystemen behandeld in gemeenteraad

Raad van Almere logo

Op donderdagavond 25 juni jl. hebben de bewonersplatformen Filmwijk en Sieradenbuurt gezamenlijk hun burgerinitiatief afvalsystemen gepresenteerd aan de gemeenteraad. Met een uitgebreide Powerpoint-presentatie zijn de raadsleden op de hoogte gebracht van ons voorstel om PMD+, zoals dat in onze wijk al jaren succesvol loopt, Almere breed in te voeren.

Met praktische ervaringen uit beide wijken, onderbouwde argumenten en resultaten van eigen onderzoek werden de raadsleden overtuigd van onze zienswijze. Het voorstel kon dan ook op brede waardering en veel complimenten van de raadsleden rekenen.

Het voorstel zelf werd door een aantal raadsfracties meteen omarmd als zijnde realistisch en direct gemakkelijk uit te voeren. Anderen waren wat terughoudender en wilden ons voorstel laten doorrekenen door een extern bureau.

Diftar versus PMD+

Wethouder Hoek hield nog even vast aan zijn voorkeur voor het invoeren van Diftar, maar gaf aan PMD+ zeker niet uit te sluiten. Hij vond beide afvalsystemen nogal dicht bij elkaar liggen.

Daar zijn wij het niet mee eens. Een ingediende motie om beide voorstellen naast elkaar te leggen en te laten doorrekenen door een externe adviseur om een goed inzicht te krijgen in alle mogelijkheden en kosten werd aangenomen. Dit wordt op korte termijn opgestart. Het college moet direct na het zomerreces aan de gemeenteraad rapporteren over de uitkomst ervan. De bedoeling was dat de raad pas in 2022 een uitspraak wilde doen welk systeem zou worden ingevoerd. Nu blijkt dat de raad dit wil versnellen indien het PMD+ systeem goedkoper en gebruiksvriendelijker is voor bewoners.

Via de raadsgriffier worden wij geïnformeerd over onze rol/betrokkenheid en het verdere verloop.

Bijeenkomst gemist?

Wegens de coronamaatregelen werd de gehele discussie inclusief de presentatie via een videoconferentie uitgevoerd. De gehele presentatie en discussie is HIER terug te zien. ( 2. Videobespreking (Regie zaal Haven 19.00 uur)

Reacties zijn gesloten.