Burgerinitiatief naar de gemeenteraad is een zeldzame gebeurtenis

pmd afvalbak

Een burgerinitiatief naar de gemeenteraad is een zeldzame gebeurtenis. En in coronatijd zoveel reacties verzamelen is uniek. Er is baanbrekend werk gedaan! Chapeau voor u en voor ons!

Mensen, wat heeft die oproep tot een burgerinitiatief Afval-inzamelen Filmwijk een beweging in de Filmwijk teweeg gebracht! Nadat we via de gemeente bericht ontvingen over een mogelijk nieuw systeem afval-inzamelen startte een intensief overleg. De oproep was nog niet door ons verzonden of u reageerde in groten getale. U heeft met 320 bewoners gereageerd. Wat ons verraste was dat er ook bewoners uit de Seizoenenbuurt, de Sieradenbuurt en de Parkwijk hebben gereageerd. We zijn daar ongelooflijk blij mee. Dat getuigt van veel ondersteuning en een groot draagvlak onder de bewoners.We kregen een mooi compliment voor onze professionele aanpak waar de gemeente wel naar moet luisteren.

Daarentegen: “wat een waardeloze brief heeft de gemeente ons hierover gestuurd. Vol met jargon en zonder een duidelijke boodschap. Een aankondiging van een mogelijke verandering, terwijl in de krant te lezen was dat er veel tegenstand was.” Overigens ontvingen de bewoners van de Fassbinderstraat en mogelijk nog andere straten de informatie van de gemeente niet!

U heeft met meerderheid gekozen voor het huidige systeem dat we al enkele jaren in de Filmwijk kennen. U bent daar zeer tevreden mee, ervaart het als gebruiksvriendelijk en wilt dat ook zo houden. Vooral ‘de bladkorven doen het heel goed’. Mogen die alsjeblieft weer terugkomen?”

“Wij willen PMD+ houden. Het is zeer gebruiksvriendelijk. Veel beter voor het milieu omdat er veel minder restafval wordt verbrand. De kosten zijn lager. Men vindt het een onbegrijpelijk voorstel dat de gemeente na de uitkomst van de proeven voor een ander plan kiest.”

Er wordt opgemerkt dat de huidige methode in onze Filmwijk prima werkt. Met andere woorden: de huidige pilot ‘gewoon’ uitrollen over de rest van de stad! Wij lezen graag de kranten en zijn heel blij dat ‘het oude nieuws’ in de kliko kan, die vervolgens door de gemeente wordt opgehaald. Maar, wij zouden zelf ons papier op de laadstations moeten aanbieden, terwijl ook wordt aangegeven dat de openingstijden wel verminderd zullen worden? Je creëert dus meer toeloop, maar vermindert de openingstijden. Daarnaast zijn er nogal wat bewoners die niet in de gelegenheid zijn hun afval weg te brengen.

Er zijn heel veel zorgen over de toename van illegale dumpingen. Men is zeer bezorgd over de mogelijke verpaupering van de wijk. Er werd een suggestie gedaan, sterker nog een verlangen om weer 1x per maand grof vuil per wijk op te laten halen. Of: “is het een idee grof vuil op te halen per postcode i.p.v. een paar weken lang iedere week voor een adres te rijden, soms zelfs in dezelfde straat?”

Het idee: “een vierde kliko! Waar moet die staan, is te zot voor woorden!”

“Misschien voor de bewoners een gezamenlijke cursus Afval Scheiden en – Inzamelen!”

En ook “kunnen we gezamenlijk iets optuigen in de wijk om al die dumpingen aan te pakken. Hierdoor kan de sociale controle wellicht worden verhoogd.”

Men vraagt vooral aandacht voor het milieu. Het kan toch niet zo zijn dat de bewoners voor al hun afval heen en weer moeten gaan rijden om van het afval af te komen. Men vindt een gedifferentieerd tarief voor een- en meerpersoonshuishoudens wel eerlijker!

Tot zover een indruk van wat dit bij de bewoners opriep. Het burgerinitiatief wordt op 25 juni digitaal toegelicht tijdens de politieke markt. We trekken daarbij samen op met bewonersplatform Sieradenbuurt, waar bewoners er precies zo over denken als wij in de Filmwijk.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u deze richten aan leefbaarheid@filmwijkalmere.nl

Nogmaals hartelijk dank voor uw enthousiaste response. Samen doen wij er alles aan om onze wijk leefbaar te houden!

Bestuur Platform Filmwijk Almere

Reacties zijn gesloten.