Afvalonderzoek gemeente Almere

afvalonderzoek

Heeft u een kaartje van de gemeente ontvangen met informatie over een afvalonderzoek? Doe dan mee! De gemeente wil het recyclen van afval stimuleren en de afvalinzameling betaalbaar, handig en milieuvriendelijk houden. Via een afvalonderzoek onderzoekt de gemeente hoe dit kan worden aangepakt.

Ruim 16.000 Almeerders zijn uitgenodigd om mee te doen. Zij zijn willekeurig uitgekozen en wonen allemaal zelfstandig. Het onderzoek is anoniem: de gegevens en antwoorden zijn niet te herleiden naar personen. Het onderzoek duurt tot ongeveer half mei a.s. Het onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction verzorgt het onderzoek.

Almere kent ruim 200 kg restafval per inwoner per jaar. Als bewoners en de gemeente afval goed/beter scheiden blijft er minder restafval over wat de kosten voor afvalverwerking goedkoper maakt. Bovendien kan men uit het afval grondstoffen halen voor nieuwe producten en dat is weer goed voor onze aarde.

Resultaten

Op basis van de uitkomsten van dit en andere onderzoeken komt er een voorstel voor een nieuw afvalinzamelsysteem dat het beste is voor de toekomst en past bij Almere en haar inwoners. Dit voorstel wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Meer info

Voor vragen over het onderzoek kunt u mailen naar info@almere.nl of bellen naar 14036.

Platform nog in gesprek

Platform Filmwijk is inmiddels nog steeds in gesprek met de gemeente naar aanleiding van ons Burgerinitiatief van mei vorig jaar over onze voorkeur voor het zgn. PMD+ systeem dat sinds 4 jaar als proef in de Filmwijk en de Sieradenbuurt wordt toegepast.

 

Reacties zijn gesloten.