Hoogspanningsmasten in de Filmwijk – Moeten we ons zorgen maken?

Er zijn veel aannames die rondzwerven bij bewoners die dichtbij of in de nabijheid van hoogspanningsmasten wonen. Het niet weten wat de invloed is van buitenaf maakt bewoners onzeker, zeker als je niet bekend bent met deze materie. Heldere en duidelijke informatie moet zorgen kunnen wegnemen, of ten minste begrijpelijk maken. In het belang van bewoners heeft het Platform Filmwijk een inventarisatie gemaakt gebaseerd op officiële berichtgeving en daarnaast geprobeerd een onderbouwing te hebben met bronvermelding.

Transportvermogen omhoog

De hoogspanningsmasten krijgen een flinke opknapbeurt waarbij vooral het transportvermogen omhoog gaat. Dat is nodig, omdat het stroomverbruik de afgelopen jaren sterk is toegenomen. De kabels worden allemaal vervangen en de masten en de fundering van de masten worden aangepast aan nieuwe eisen.

Achtergrond

De Maxima energiecentrale, voorheen de Flevocentrale, was een van de oudste gebouwen van Lelystad. De met kolen opgewekte elektriciteitsproductie begon in 1968, die in 2008 is overgenomen door aardgasgestookte turbines. Inmiddels is de centrale grotendeels in de mottenballen geplaatst en doet als stand-by mee.

De centrale is nu een link in de verbinding vanaf de Eemshaven naar Diemen met een tussenstation in Lelystad. De lijn met masten loopt voor 9 km door Almere, langs Almere Buiten en over Tussen de Vaarten, Danswijk, Filmwijk en Gooise kant.

Planning

De netbeheerder begint komende zomer en verwacht een jaar bezig te zijn, aldus TenneT. ‘Het gaat om een lijn van zo’n 52 kilometer. En daar zit voor 900 kilometer aan draad in’.

Inventarisatierapport downloaden

Download het rapport van Platform Filmwijk met een inventarisatie van publicaties en achtergrondinformatie over de hoogspanningsproblematiek in de Filmwijk

Reacties zijn gesloten.