Rooiwerkzaamheden Weerwatereiland 23 januari van start

Floriade, rooien Weerwatereiland

Het rooien van de bomen op het Weerwatereiland / Vogeleiland voor de Floriade start maandag 23 januari. Dat heeft de gemeente Almere bekend gemaakt. Oorspronkelijk zouden de rooiwerkzaamheden 16 januari beginnen, maar vanwege een dreiging met een kort geding door Jachthaven Haddock heeft de gemeente de werkzaamheden uitgesteld.

De gemeente Almere start met de werkzaamheden om gevaarlijke bomen te verwijderen en om op tijd de nieuwe bomen te kunnen planten en te laten uitgroeien voor de Floriade 2022. De waardevolle bomen, in totaal een honderdtal, blijven behouden. 

In het groene en groeiende Almere roept het weghalen van bomen vaak de nodige, begrijpelijke, emoties op. Toch zijn deze werkzaamheden nodig om nieuwe bomen te kunnen planten, en om ervoor te zorgen dat er straks een mooi en groen gebied ligt voor het evenement Floriade en voor de nieuwe stadswijk die op deze plek zal verrijzen.

Voor deze werkzaamheden is een ontheffing nodig van de Flora- en Faunawet en van de Boswet. Die heeft de gemeente verkregen. De werkzaamheden passen ook in het bestemmingsplan in wording en tijdens de informatiebijeenkomst ‘Op weg naar de Floriade’ op 29 november hebben we geïnteresseerden hierover geïnformeerd. De bijbehorende informatie en kaarten zijn hier terug te vinden.

De werkzaamheden vinden plaats op basis van het Masterplan, door de gemeenteraad geaccordeerd, en het grid dat daarin is opgenomen. Op basis daarvan is een groenplan opgesteld. In dit groenplan worden méér bomen behouden dan oorspronkelijk in het Masterplan was voorzien.

Werkzaamheden Rijkswaterstaat verbreding A6

Rijkswaterstaat werkt in het gebied intussen aan de verbreding van de A6. Ook hiervoor moeten bomen worden gerooid. De A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost wordt verbreed naar 4 x 2 rijstroken met hoofd- en parallelbanen. Bij het Weerwater wordt de A6 verlaagd naar maaiveldniveau en worden 2 nieuwe op- en afritten aangelegd. Deze werkzaamheden zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van Almere. Meer informatie op: https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl

Gemeente Almere / programmaorganisatie Floriade Almere 2022 | (036) 527 72 88 | floriade@almere.nl | Postadres: Postbus 200 | 1300 AE Almere

Reacties zijn gesloten.