Raadsbrief met uitleg over groenplan en bomenkap

Weerwatereiland, groenplan

Wethouder Herrema publiceerde gisteren via Twitter de raadsbrief waarin uitleg wordt gegeven over de bomenkap op het Weerwatereiland ten behoeve van de Floriade Almere 2022.

“Aan de raad van de gemeente Almere

Bomenkap ten behoeve van Floriade Almere 2022

Geachte raad,
Met deze brief informeren wij u over de bomenkap op het Weerwatereiland. De afgelopen weken is er veel aandacht van bewoners, ondernemers en uw raad voor dit onderwerp geweest. De bomenkap ten behoeve van de verbreding van de A6 heeft veel Almeerders geraakt en is ervaren als een “kaalslag”. De aangekondigde bomenkap voor de Floriade roept soortgelijke gevoelens op. Dit is begrijpelijk. Ons college hecht er waarde aan toe te lichten dat de bomenkap voor de Floriade op een andere manier is ingestoken: rekening houdend met de groene waarden in het gebied en met de belangen van ondernemers en om wonenden.

In april 2022 is de opening van de Floriade. Om het terrein op tijd en in de gewenste groene kwaliteit gereed te hebben voor het evenement moeten nu de voorbereidende werkzaamheden op het terrein starten (…)

»» lees verder op de website van de gemeenteraad

Reacties zijn gesloten.