Platform dient 8 groene zienswijzen in op concept bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade

zienswijzen Floriade

Van 5 januari tot en met 15 februari 2017 heeft het ontwerp Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan geeft voor de komende 20 jaar regels voor de ontwikkeling van de stadswijk Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Almere 2022 en de directe omgeving. Iedereen kon schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen. De werkgroep Floriade van het Platform heeft 8 zienswijzen ingediend op het concept bestemmingsplan.

Zie ook: https://floriade.almere.nl/floriade-2022/zienswijzen-ontwerp-bestemmingsplan

Hieronder een samenvatting van de door ons ingediende zienswijze:

 1. Neem het Oerbos op als zelfstandige eenheid.
 2. Geen (auto)boulevard langs Oerbos (oostrand Vogeleiland). Alleen een fiets/wandelpad is toegestaan.
 3. De eerste ingang (vanaf de Filmwijkkant) alleen voor wandel/fietsverkeer.
 4. Geen hoogbouw, en minimale bouw op het Vogeleiland.
 5. Entreegebied Oost (Sturmeypad) groen maken. Randbeplanting langs A6 en bos na het evenement.
 6. Floriade Brug vanuit Lumièrepark alleen voor wandel-en fietsverkeer.
 7. Geluidsreductie A6 vastleggen.
 8. Niet parkeren in Filmwijk gedurende het evenement.

Wij hopen dat de gemeenteraad zoveel mogelijk van onze zienswijzen overneemt.

»» download “20170217-Zienswijze-Bestemmingsplan-Floriade-PlatformFilmwijk.pdf”

Reacties

Platform dient 8 groene zienswijzen in op concept bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade — 5 reacties

 1. Bedankt voor al jullie zorg en t werk voor onze wijk. Ik hoop dat de gemeente dit serieus neemt en de wijk daarmee in ere houdt. Dit voorjaar is er, zoals ook elders, zoveel groen ondeskundig gesloopt. Echt om te huilen . Ook de mooie struiken en bijzondere bomen zoals wilde rozen en mispelboom. Het ziet er niet uit. Dan heb ik t niet eens over de busbaan maar over Laterna Magika en langs de oevers. In t park is gewoon een bulldozer of zo gegaan. Er lagen dode egels die daar hun winterslaap hielden. Wjj hebben het opgeruimd. Wij hadden een ijsvogelpaartje dat de vlucht heeft genomen. De oeverwal van de zwaluwen is stuk. De gemeente gaat voor n Floriade die veel geld kost maar kale wijken er om heen? Om je dood te schamen vooral omdat het zonder kennis, ondeskundig en grof sloopwerk is. Wij waren trots op t groen. Elke bezoeker genoot van de wandeling hier. Dat is nl. ALMERE. Maar in een tijd van klimaatbeheersing, rainproefbeleid en ecologisch besef doet de gemeente stappen terug in beschaving en vergeet aansluiting op deze noodzakelijke actuele onderwerpen. Wij zien nu de Veluwedreef door de bomen en t autoverkeer en horen dat ook meer dan voorheen. Ik ben bang dat deze Floriade de wijk niet spaart. Het heeft al een duizelingwekkend bedrag gekost, niets zichtbaar opgeleverd, er moet een zgn ecologische wijk komen terwijl dat dit in ging tegen elk bestemmingsplan. Het was voor de Floriade..bewust wonen en blabla..het is gewoon ordinair groen verkwanselen voor beton geworden. Er komt zelfs hoogbouw. De schaamte voorbij. Dus dank voor zoveel moeite en tijd want dit moet energie vreten

  • Ik sta i.p. positief tegenover de Floriada, echter de gigantische houtkap die heeft plaatsgevonden is desastreus. Overal waar ik kijk is het raak. Ik vertelde altijd met trots over al het groen wat om ons heen is hier in Almere. De schade die aangericht is doet me vreselijk pijn en heeft een stukje leefgenot weggenomen. Ik kan de betreffende ambtenaren die hierachter zitten alleen maar als sadisten zien.

 2. Wat ik niet begrijp is de bomenkap, buiten en binnen het broedseizoen. Waarom is niet voor fasering gekozen. De mensen in de wijken worden slecht voorgelicht. Zelfs het “Groenplan” voor de floriade is een concept. Dit terwijl het kappen al heeft plaats gevonden.
  Informatie zeer slecht (https://floriade.almere.nl/fileadmin/user_upload/Presentatie_Groenplan_def.pdf) een vijftal plaatjes duidelijk bedoeld bij een presentatie. Daarmee worden wij afgescheept. De verantwoordelijke wethouders stellen dat ze veel praten met burgers. Praten is iets heel anders dan luisteren. De bewoners van de Weerwatergordel willen een groene oostelijke oever. Deze wens wordt al uitgesproken vanaf 2012. Ik heb nergens een concrete toezegging gezien, integendeel het masterplan en het concept bestemmingsplan borduren voort op het oorspronkelijke plan. Met als aanvulling dat de “flaneer” boulevard is gewijzigd in een boulevard voor langzaam rijdend bestemmingsverkeer. Kortom aan de oostzijde zie je straks de auto’s rijden.

  • Misschien toch een idee om opnieuw met wijkbewoners en Platform en gemeente om de tafel te gaan? Er was een informatiebijeenkomst in het KAF. is dit daar ter sprake gekomen? Misschien hulp vragen bij hoe gemeente toch wat duidelijker kan worden in zijn afspraken. He is wel helder dat het groen voor gemeente geen prioriteit heeft en steeds met, achteraf, excuses komt maar gewoon door gaat. het gebeurt nu bijna in iedere wijk en er zijn al veel protesten gekomen maar wethouders en raad storen zich er blijkbaar niet aan. Het is nl. overal zo gegaan. T.a.v. de boulevard, wensen wijkbewoners langs het water én de mensen die tegenover Lumiërepark wonen (men wil een horecagelegenheid neer zetten tegenover deze wijk, aan het water): is het ene idee om
   samen met Platform naar politieke markt om belang groen,water en bewoners goed op tafel te krijgen? Er zijn veel watervogels, zelfs bevers en ook mensen die gebaat zijn bij behoud groen en zeker behoud van bepaald decibel in de omgeving. Dan hoe gaat men om met beheersen van afval etc..? Ook dat zal invloed hebben op de buurt en zijn bewoners. Het geluid over het water enz.. Misschien goed om dat met elkaar voor t voetlicht te brengen. Als elke flat aan het water 2 of drie bewoners levert die zich in deze groep willen inzetten samen met 2 of 3 bewoners van de woningen aan het park dan is dit toch een mooie afvaardiging van de bewoners die er direct mee te maken hebben/krijgen?