6 december: bewonersbijeenkomst Filmwijk en de brug naar de Floriade

Op woensdag 6 december organiseert het Platform Filmwijk weer een bewonersbijeenkomst over de Floriade. Daarvoor hebben wij o.a. wethouder Herrema bereid gevonden naar onze avond te komen. De avond wordt gehouden in het Baken Park Lyceum. Aanvang 19.30 uur.

Deze avond gaat speciek over de Filmwijk in relatie tot de Floriade. Wat zijn de ideeën en vragen van Filmwijkbewoners? Wat heeft de werkgroep Floriade van Platform Filmwijk inmiddels bereikt door gesprekken met betrokkenen? U krijgt de actuele stand van zaken, wat is er al duidelijk en wat nog niet? Wij hebben wethouder Herrema en andere betrokkenen van de gemeente uitgenodigd om antwoord te geven op uw vragen.

Onderwerpen die zeker aan bod komen:

  • Wat blijft er over van het groene aanzicht?
  • Waar komt nu de bebouwing?
  • Hoe zit het met die brug?
  • Wat kunnen we verwachten van verkeer en parkeren?

Mocht u op voorhand al vragen hebben, mail ze naar floriade@filmwijkalmere.nl. Zo kunnen we de avond zo efficiënt mogelijk organiseren en ‘beslagen ten ijs’ komen.

PROGRAMMA

19.00 Inloop
19.30 Welkom door Paul Vloothuis, voorzitter Platform Filmwijk
19.40 Wat heeft het Platform Filmwijk gedaan, met welk resultaat? Patrick van Tuijl, bestuurslid Platform Filmwijk
19.50 Gemeentelijke visie op ontwikkeling project Floriade en actualiteit Tjeerd Herrema, wethouder verantwoordelijk voor project Floriade
20.00 Voortgang project Floriade en ontwikkelingen in de praktijk Remko Schnieders, programma­ directeur Floriade 2022 en andere betrokkenen van de gemeente
20.10 Het Groenplan van de Floriade Ria van Dijk, Senior Stedenbouwkundige project Floriade
20.20 Bewoners aan zet Actief spel van vragen en antwoorden
21.30 Afsluiting programma en napraten met drankje

LOCATIE

Baken Park Lyceum, Buñuellaan 4. Ingang aan de voorkant, niet bij de parkeerplaats.

Graag nodigen wij u voor deze avond uit. U bent van harte welkom. De toegang is gratis, en de koffie en thee staan klaar!

Reacties zijn gesloten.