Filmwijk bewonersavond over de Floriade een daverend succes

Woensdagavond 6 december zaten zo’n kleine 200 bewoners in het Baken Park Lyceum. Een tweede informatieavond voor de bewoners van de Filmwijk over de laatste ontwikkelingen van het project Floriade, georganiseerd door het bewonersplatform Filmwijk. De vragen die bewoners vooraf hadden gemeld gingen vooral over het groene aanzicht naar het Floriadeterrein, de brug naar de Floriade en de verwachte parkeeroverlast in de Filmwijk.

Resultaten geboekt

Het Platform is vooral verheugd over het feit dat zoveel bewoners de moeite hadden genomen om te komen. Patrick van Tuijl nam namens het Platform Filmwijk als eerste het woord. Hij maakte duidelijk dat zijn aanvankelijke grote twijfels bij de Floriade over de jaren heen zijn verdwenen. Zijn ommezwaai is het gevolg van de resultaten die zijn geboekt, na veel jaren van inspreken en opkomen voor de belangen van de bewoners van de Filmwijk. Het succes dat het Platform heeft geboekt is o.a. het behoud van het oerbos en de groenstrook langs het water. Hiermee behoudt Filmwijk het aanzicht op groen. Maar ook het behoud van het stuk wild bos in het Lumièrepark zuid bij het maken van zogenaamde wandel- en fiets track rond het Weerwater. De aanhouder wint bij het bepleiten van de bewonersbelangen, constateert Patrick. Zijn grote wens is een groenstrook langs de A6 vanaf de Floriade naar de Filmwijk. Een wens die veel bewoners delen.

De volle zaal in het Baken park Lyceum

Vragen

Je kan voor of tegen de Floriade zijn. Maar ieder kreeg de ruimte om vragen te stellen. Een lawine van vragen over de toestroom van bezoekers tijdens de Floriade, parkeerdruk en de veiligheid in de wijk, duurzaam groen, werd geduldig beantwoord, toegelicht en voorzien van beelden. Velen hadden al vooraf hun vragen aangeleverd bij het Platform en kregen daardoor ook als eerste het woord. Kritisch maar met respect luisterden de bewoners naar de nadere invulling van de wethouder Herrema en van de mensen van de Floriade BV. Een invulling die, zoals stedenbouwkundige Ria van Dijk enthousiast aangaf, wekelijks groeit naar een compleet Floriadeplan. Wat dacht je van een autoluwe Floriadewijk waar gedeeld gebruik van elektrische auto’s wordt bevorderd? En van een kleurrijk Arboretum van planten die beginnen met de letters van A tot Z? Alphons Rommelse vertelde uitgebreid over de huidige en toekomstige plannen van de gemeente.

Brug

De wethouder maakte duidelijk dat de langdurige en gedegen voorbereide inbreng van bewoners van de Filmwijk op prijs wordt gesteld en serieus wordt genomen. Het positief kritisch volgen van het project door bewoners leidt tot verbeteringen in goede resultaten. Hij vroeg tussendoor ook met klem te stoppen met het verspreiden van nepinformatie over het project Floriade. Door de wethouder is toegezegd dat de uiteindelijke keuze voor de brug vanaf het Lumièrepark naar de Floriade wordt bepaald door de bewoners. En omdat de bewoners sterk pleiten voor een groenwal tussen de Floriade en de Filmwijk belooft de wethouder serieus te onderzoeken of deze optie mogelijk is en wat de – ook financiële – consequenties zijn. Platform Filmwijk gaf aan dit met alle kracht te zullen bepleiten. In enige mate voor het beperken van verkeersgeluid A6, maar vooral omdat het aanzicht moet kloppen met de kwaliteit van de Filmwijk en de Floriadewijk. Groen en kwaliteit van wonen, dat moet volgens de bewoners ingevuld blijven.

Kortom een geslaagde informatieavond in een gastvrije school waarbij het project Floriade voor velen wat positiever op de kaart is gezet. Het zal zeker niet de laatste keer zijn.

Uitgebreid verslag van de avond

Klik hier voor een uitgebreid verslag van de bijeenkomst. Hierin kunt u alle vragen en antwoorden van die bijeenkomst nog eens nalezen.

Zie ook:

Reacties zijn gesloten.