Verslag Informatieavond Floriade 6 december 2017

Dit bericht bevat het verslag van de bewonersavond “Filmwijk en de brug naar de Floriade” van 6 december 2017. Hierin kunt u alle vragen en antwoorden van die bijeenkomst nog eens nalezen.

Samenvatting

19.30 uur Paul Vloothuis, Platform Filmwijk.
Welkom, aankondiging van sprekers en programma.

19.40 uur Patrick van Tuijl, Platform Filmwijk.
Zit in Platform en bemoeit zich met Floriade om het groene verhaal zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.

Successen:

  • Het groen van de oostelijke rand van de Floriade blijft groen
  • Geen flats aan de oever, geen waterwoningen aan Filmwijkkant
  • We kijken niet tegen een autoboulevard aan, maar tegen een fietsgebied.

Nog een belangrijke wens: Een groene rand voor de A6.

19.45 uur Tjeerd Herrema, Wethouder gemeente Almere

 • Expo’s zitten in het DNA van Almere (o.a. Bouwrai’s)
 • De Filmwijk is een van de wijken die het meest te maken hebben met de Floriade
 • In 2012 heeft het Bidbook gewonnen op grond van een geheel ander verhaal dan vorige Floriades, ‘Stad van de Toekomst’, ‘Gezonde Stad’
 • De uitvoering is al lang geleden begonnen, ook in andere delen van de stad
 • Er moet uiteindelijk verbinding zijn met de andere wijken van de stad, ‘dat zakdoekje moet goed gelegd worden’
 • We willen geen risico van leegstaande gebouwen na afloop; daarom wordt de Floriade als een woonwijk gebouwd, met gebouwen die in ieder geval een functie hebben naderhand
 • Andere wereldsteden zijn uitgenodigd om op de Floriade te laten zien hoe zij bezig zijn met de genoemde items.

19.55 uur Alfons Rommelse Floriade BV.
Artist Impressions van de Floriade zijn works in progress, steeds dichter bij de werkelijkheid.
Waarom Floriade:

 • Vergroening van de stad
 • Zet Almere op de kaart,
 • Haalt werkgelegenheid naar Almere
 • Toont de Groene Stad aan de wereld
 • Geeft antwoorden op stedelijke vraagstukken van de toekomst
 • Levert ons een uniek, groen, stadsdeel op als nalatenschap.

Voortgang:

 • Dam naar Weerwatereiland is gelegd, rondleidingen nagenoeg volgeboekt
 • Aanleg brug is gestart
 • Aanbesteding voor de ontwikkeling van het Floriadeterrein is op 1 december 2017 gestart, gunning verwacht in mei 2018.

20.15 uur Ria van Dijk, Senior stedenbouwkundige gemeente Almere

Concept ontwikkelingsplan:

 • Oerbos is gebleven
 • Slechts permanente gebouwen, ook wat door andere steden wordt gebouwd (Voordeel: lagere kosten, diversere stadswijk)

Heel groene stadswijk:

 • Wellicht koude-warmte pomp uit Weerwater
 • Abonnement voedsel uit eigen stad (wellicht ook in rest van Almere)
 • Arboretum: 4 meter groen rondom elk kavel, met bomen, struiken en planten (alfabetisch geordend) gedoneerd door marktpartijen
 • Autoluw: 1 weg rondom terrein, parkeren bewoners centraal, wellicht gebruik van (elektrische) auto gekoppeld aan woning (geen autobezit meer)
 • Opgetild maaiveld tussen A6 en woonwijk (groene daken, geluidsabsorberend).

20.20 uur Vragen en antwoorden.

De Brug

 1. Is de brug een verbinding met een ingang/kassa?
  (Ria) Ja 1 van de drie ingangen.
 2. Mogen er brommers over de brug?
  (Weth) We gaan proberen om gemotoriseerd verkeer te beperken.
 3. Is geschat hoeveel % van de bezoekers over de brug gaan komen?
  (Ria) Niet bekend; vooral mensen vanuit Centrum Almere; (Weth) Zo weinig mogelijk.
 4. Wordt bestemmingsplan wel gevolgd bij het bouwen van de brug (opslagmateriaal!)?
  (Ria) Gaan we naar kijken.
 5. Kan de brug een gewone brug worden?
  (Weth) Het ontwerp zal binnen het budget passen; bewoners hebben het laatste woord.
 6. Obstakel voor boten?
  (Weth) Hoogte 4,50 mtr; niet met staande mast.
 7. Wordt de brug wel veilig (brugslingers!)?
  (Weth) Ja, bij ontwerp op letten.

Vogeleiland

 1. Mag er gebouwd worden in het oerbos?
  (Ria) Nee; het bos rondom het oerbos mag 10% bebouwd worden; daartoe is het met 10% vergroot t.o.v. oorspronkelijke omvang; bebouwing moet wel iets toevoegen aan het bos (voorbeeld: bomenhotel); rondom gebouwen altijd groen!

Rondje Weerwater

 1. Kunnen we tijdens het bouwen nog wel het bos en park in?
  (Notulist) Antwoord gemist.

Overlast

 1. Wordt de blauwe zone uitgebreid tijdens het evenement?
  (Weth) Parkeerterreinen komen aan de snelweg; bewoners en hun bezoek krijgen speciale passen.
 2. Wordt het parkeren gratis op de parkeerterreinen?
  (Weth) Is bij evenementen bijna nooit het geval; wellicht combikaarten met toegang; we gaan auto’s tegenhouden die de stad in willen.
 3. Wordt er wel gelet op de lichtvervuiling met betrekking tot de vogels?
  (Ria) Daar zijn we mee bezig.
 4. Waarom geen geluidsabsorberende maatregelen naar het oosten en het westen?
  (Ria) Wel geluidsbeperkende maatregel voor Filmwijk en Stedenwijk (dubbel zoab, gefinancierd uit Floriade); we studeren nog op meer.
 5. Geluidsarm heien (geluid over water draagt ver)?
  (Ria) Nemen we mee bij de aanbesteding.
 6. Staat de toren aan de A6 niet teveel bloot aan luchtverontreiniging?
  (Ria) Dit gebouw gaat ook voldoen aan de eisen voor gebouwen langs snelwegen; het wordt geen woongebouw.

Kasteel

 1. Komt dat nog af?
  (Weth) Daar zit niet veel beweging in; kan iemand Christo interesseren?

Ontwikkelingsplan

 1. Komt er een Zen gebouw?
  (Weth) Nog niet; zou initiatief moeten komen.
 2. Waarom komen er nu 4 flats in plaats van 3?
  (Weth) Was altijd al gepland; 3 op terrein en 1 aan snelweg.
 3. Is de groene buffer wel zeker, als er eenmaal bewoners zijn?
  (Weth) Ja.
 4. Zijn de getoonde Artist Impressions wel reëel?
  (Ria) De plaatjes zijn van de werkdocumenten; hoogtes en groen zijn al echt ingevuld; wit is nog niet duidelijk; maar er zijn op dit moment al veel meer initiatieven dan er plek is, dus we kunnen kiezen; over half jaar veel meer bekend.
 5. Wordt het geen lelijke skyline, tussen de woonwijk en de A6?
  (Ria) Er mag daar inderdaad tot een bepaald maximum tussen de 16 en 60 mtr hoog worden gebouwd; de groene heuvels horen al bij die bebouwing; er blijft echt niet veel meer over om hoog te bouwen.
  (Weth) De hoge torens in de woonwijk horen echt wel bij het centrum van Almere.

Financiën

 1. Er zou 10 miljoen zijn gereserveerd voor een Landmark; waar komt dat?
  (Weth) Er wordt door de gemeente Almere 10 miljoen in het projecr gestopt en nog eens 7 – 11 miljoen voor risico’s gereserveerd. Meer niet.
 2. Ontstaan er geen tekorten?
  (Weth) Nee; het bouwen van de woonwijk is het ei van Columbus.
 3. Waarom Floriade? Almere is al zo groen.
  (Weth) We hebben veel aandacht voor het onderhoud van het groen, zeker nu weer, na de crisis.

Frits van Eijk
Almere, 12 december 2017

Reacties zijn gesloten.