Energiescans in het Bouwrai gedeelte van de wijk

energiescan

Op 28 november 2016 werd in de OBS de Polygoon een drukbezochte voorlichtingsavond gehouden voor bewoners die zich hadden ingeschreven voor een energiescan.

Ze moesten mee in het vaak technische verhaal van Jan van Liempt namens In2EcoBuildings.

Het werd een levendige discussie over alle mogelijkheden om warmtewater te produceren op je dak of met een luchtwaterpomp. Zo werd de mogelijkheid geschetst om energieneutraal te worden, los van de stadsverwarming.

17 bewoners hebben aangegeven het traject van de scan en het advies te willen maken. De bewoners die verhinderd waren worden nog door ons bezocht.Verwacht wordt dat het aantal deelnemers nog zal stijgen tot 23. Er waren al eerder 3 scans gemaakt in de Bouwrai. Totaal komt het aantal op 26 verschillende woningen van de ruim 30 projecten. Een mooi resultaat!

Voor de energiescans is subsidie verkregen uit het initiatievenbudget van de Gemeente Almere.
Het adviesbureau In2EcoBuildings gaat de scans uitvoeren.

Het advies gaat zo ver dat de woning energieneutraal kan worden. Dat wil zeggen dat de woning net zoveel duurzame energie opwekt als de woning gebruikt.   

Het was een goede start voor onze actie in de Bouwrai.

Hoe gaat het nu verder?

De verwachting is dat eind februari de conceptrapporten voor alle deelnemende woningen gereed zijn. Daarna wordt het rapport uitgebreid met de deelnemers besproken door de energieadviseur van het adviesbedrijf In2EcoBuildings en de ecomediair.

Zo wordt het conceptrapport een definitief maatwerkadvies voor de woning. Dat proces is in april afgerond.

Ecomediairs

Voor het 100HuizenPlan worden vier zgn. ecomediairs opgeleid. Zij gaan de verbinding vormen tussen de bewoner en het adviesbedrijf. De ecomediair krijgt een belangrijke positie in het hele proces van gegevensverzameling tot het definitieve advies.

Het doel van deze initiatieven is een duurzame Filmwijk en uiteindelijk een energieneutrale Filmwijk.

Neem voor meer informatie contact op met: Anno Winters, voorzitter werkgroep Energiek energiek@filmwijkalmere.nl

Reacties zijn gesloten.