De eerste FilmwijkBoomgaard!

De jonge boomgaard in het Lumièrepark

Dat was een feest vorige week zaterdag aan de zuidrand van het Lumièrepark! Onder toeziend oog van wel 50 bewoners van de Filmwijk plantte wethouder Froukje de Jonge samen met initiatiefneemster Marjolein Vloothuis de eerste fruitboom. Daarna was het de beurt aan de bewoners die samen 40 fruitbomen hebben geadopteerd.

Op donderdag 6 november waren de kinderen van de basisschool de Caleidoscoop aan de beurt. De Caleidoscoop adopteerde 3 fruitbomen. Tanja de Jonge van de Schoor die samen met twee leerkrachten van de school de kinderen begeleidde, plantte haar eigen boom.

Ook het stadsdeel Oost (gemeente) en de politiek heeft een aantal bomen geadopteerd.

Stadsdeelmanager Wilma Viel en haar directe medewerkers Carla Vriend (programmamedewerker) en Jeanette Vonk (wijkregisseur) waren aanwezig bij de aanplant. Opzichter Groen, Mari Ruijs vertelde hoe je een geënte boom plant: de ent moet net boven de grond komen.

Elke boom heeft nu een eigen bordje met de naam van de eigenaar. Deze houten bordjes zijn gesponsord door Tomin. Verder was er tijd voor een drankje en een hapje: de appeltaart was beschikbaar gesteld door de Vomar en de Urban Greeners waren aanwezig met hun PRIKbar (zie www.urbangreeners.com).

Hebben jullie eerder gehoord van de Notarisappel, Schellinkhouter, Glorie van Holland en de Groninger Kroon? Dit zijn allemaal oude appelrassen. Misschien hebben jullie het gezien: er is nog een plaats voor één boom: daar komt de Ossekop. Tussen de appelbomen is ook een aantal perenbomen te vinden.

Mocht je nog vragen hebben, neem contact op met Marjolein Vloothuis, lid van de werkgroep Duurzaam Groen, 06 177 04 356.

Met de gemeente was het Platform Filmwijk sinds het voorjaar al in overleg over de mogelijke plaatsing en wie welke taak zou uitvoeren. De gemeente stelde de plek beschikbaar en zorgde voor het ‘bouwrijp’ maken van de grond.

Tenslotte: we hebben weer genoten van de samenwerking met de gemeente en ervaren dat zo’n samenwerking tussen bewoners en gemeente tot mooie activiteiten en resultaten kan leiden.

 

Reacties zijn gesloten.