Platform Filmwijk stopt per 1 januari 2022 met haar activiteiten

logo Platform Filmwijk

Het bestuur van de Stichting Platform Filmwijk maakt ernstig bezwaar tegen de door de gemeente aangekondigde bezuinigingen c.q. het afschaffen van de wijkbudgetten. Daarom heeft het Platform een brief geschreven aan de gemeenteraad van Almere. In dit bericht vindt u deze brief als bijlage.

N.a.v. het besluit van de gemeente om de wijkbudgetten af te schaffen heeft Platform Filmwijk in het bestuursoverleg van 13 juli jl. helaas de volgende beslissing moeten nemen:

Als naar aanleiding van het afschaffen van de wijkbudgetten door de gemeenteraad daarvoor geen jaarlijkse financiering van onze buurtactiviteiten meer ter beschikking komt, stopt het platform Filmwijk per 1 januari 2022 met deze activiteiten. Dat geldt niet voor het beheer van het Buurtlokaal.

»» Brief aan de gemeenteraad d.d. 17 juli 2021

»» Statuten Platform Filmwijk

Reacties zijn gesloten.