In memoriam Joop Prent

In memoriam, Joop Prent

Op maandag 27 augustus is op 82-jarige leeftijd Joop Prent overleden. Joop was een van de initiatiefnemers voor de oprichting van (bewoners-) Platform Filmwijk in november 2001.

Joop was een gedreven persoon die zijn meningen onomwonden liet blijken in gesprekken met de gemeente over zijn Filmwijk en daarmee veel respect verdiende. Joop werd als vrijwilliger voor zijn tomeloze inzet en zijn maatschappelijke betrokkenheid in 2009 benoemd tot ridder in de Orde van Oranja Nassau.

Joop was een ware motor binnen het bestuur dat steeds bezig was en is om het leefmilieu in de wijk in de breedste zin van het woord te bevorderen. Dit was zoals vermeld een belangrijk deel om hem deze onderscheiding te verlenen. Joop Prent is eigenlijk zijn hele leven actief geweest om zich in te zetten voor zijn medemens en zijn leefomgeving.

Als geboren Jordaner deed hij dat al op allerlei fronten en toen hij, voordat hij neerstreek in Almere, woonachtig was in de Bijlmer, liet hij ook daar volop van zich horen. Hij was daar liefst 23 jaar actief en bracht dingen tot stand waar de bewoners van nu nog de vruchten van plukken! Toen hij in 1994 naar Almere verhuisde, zette hij dit werk in de Almeerse Filmwijk voort.

Joop was ook

  • Mede-initiatiefnemer van Burger Participatie Almere (BPA)
  • Bestuurslid van de Bewonersvereniging Oscarlaan Goede Stede
  • Betrokken vanaf het eerste uur bij Filmwijk Schoon

Joop was een Sociaal Democraat in hart en nieren.

We missen hem.

Wij wensen de familie van Joop heel veel sterkte met het verlies van hun pater familias.

Bestuur Platform Filmwijk

Reacties zijn gesloten.