Enquête over duurzaamheid, groen en de Floriade

naar de enquêteAan alle bewoners van de Filmwijk,

Het broeit in Almere. De gemeente heeft bewoners, ondernemers en organisaties uitgenodigd om de stad groener en duurzamer te helpen maken. In 2022 opent de gemeente de wereldtuinbouwtentoonstelling de Floriade. Het Vogeleiland, een deel van het Weerwater en de daarachter liggende terreinen van de camping en de jachthaven vormen het tentoonstellingsterrein. Na de tentoonstelling heeft Almere er een groene stadswijk bij: Almere Floriade, waar voedsel en energie worden geproduceerd, water wordt gezuiverd en afval wordt hergebruikt, volgens de principes van ‘Growing
Green Cities’. Dit is een beweging die het leven van stadsbewoners in alle opzichten duurzamer, gezonder en aantrekkelijker maakt. Platform Filmwijk Almere heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de woon- en werkomgeving in de Filmwijk.

Het Platform volgt de ontwikkelingen van de Floriade dus nauwgezet. Het Platform is positief, omdat de Floriadewijk een duurzame wijk wordt en een voorbeeld kan zijn voor de Filmwijk. En er zijn zorgen. Het Lumièrepark grenst via het Weerwater aan het tentoonstellingsterrein. Het huidige fraaie groene uitzicht op het Vogeleiland kan veranderen in een uitzicht op bebouwing. Het Platform is daarom voorstander van het behoud van een behoorlijke strook groen rondom de Floriade.

Wij willen graag de mening van alle Filmwijkbewoners in kaart brengen.
Hoe denkt u over duurzaamheid, groen en de Floriade? Deelt u de ideeën en zorgen van het Platform, of ziet u het anders? Daarom deze enquête, die u hier op onze website digitaal kunt invullen.

In de nieuwste Filmwijkkrant vindt u ook een papieren versie van de enquête. Die kunt u ook invullen als u dat liever doet, maar voor ons zijn de digitale enquêtes wel makkelijker te verwerken.

Uiteraard behandelen wij uw antwoorden vertrouwelijk en verwerken wij deze anoniem.

Prijzen

Om u extra te motiveren, verloten we een paar prettige prijzen, zoals kleurige bloembollenpakketten en een workshop taartbakken bij u thuis.

Uw vragen of opmerkingen zijn welkom. Stuur uw e-mailbericht naar het secretariaat van het Platform Filmwijk: info@filmwijkalmere.nl.

Wanneer insturen?

Wij willen de enquêteresultaten op korte termijn ook presenteren op een informatieavond voor bewoners. Stuurt u daarom uw antwoorden zo spoedig mogelijk in?

Alvast hartelijk dank.

Mira Peeters, onderzoeker
Paul Vloothuis, Platform Filmwijk Almere

Reacties zijn gesloten.