28 mei 2014: Bewonersbijeenkomst Filmwijk Groen & Duurzaam

Appels, zonnepanelen en de Floriade

Op woensdag 28 mei a.s. organiseert Platform Filmwijk een bewonersbijeenkomst over Groen, Duurzaam en de Floriade. Hoe groen bent u? Wat kunnen wij samen doen om de Filmwijk groener, duurzamer en gezonder te maken? Deze vragen bespraken wij al op de bewonersbijeenkomst vorig jaar en ondertussen heeft het Platform niet stil gezeten. We hebben drie werkgroepen geformeerd en onlangs weer een enquête gehouden. Op deze avond bespreken we de resultaten en stellen de werkgroepen zich aan u voor.

Locatie: Filmwijkcentrum. Walt Disneyplantsoen 76-78
Tijd: 20.00-21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Boomgaard

Platform Filmwijk wil een boomgaard realiseren in het Lumièrepark. Fruitbomen in hoogstam zoals peer, appel, kers, pruim van diverse oude rassen. Genieten van de prachtige bloesem in het voorjaar, smullen van al het lekkers in de nazomer. En niet te vergeten fruittaarten bakken met de kinderen. Bent u enthousiast geworden, wilt u meer informatie over de andere projecten van de werkgroep Duurzaam Groen?

Zon en wind zijn er altijd

Wij nodigen alle bewoners van de Filmwijk uit om gezamenlijk beschikbare kennis, kunde, tijd en energie te bundelen. Om met elkaar te zorgen voor duurzame energiebronnen, in of vlakbij onze wijk. En wat dacht u van gunstige investeringen, rendementen en fiscale voordelen? Hoe gaan we dat doen? Het Platform Filmwijk zoekt denkers, doeners, mensen die met ons de kar willen trekken. Voelt u zich aangesproken?

Een groene overkant

Herinnert u zich de Floriade bijeenkomst in april 2013 nog? 2022 is het jaar van de Floriade. De werkgroep Floriade heeft een viertal speerpunten geformuleerd die gericht zijn op ruimtelijke ordening, zoals beleving van het water, zichtlijnen, oevers en groen, behoud van natuurwaarden, bestaande kwaliteiten en kansen voor de Filmwijk. Wilt u meer informatie?

Enquête

Hebt u de enquête uit de Filmwijkkrant of de digitale versie van de enquête op onze website ingevuld en wilt u weten wat de uitkomsten zijn? Kom, luister en praat mee tijdens de bewonersbijeenkomst!

Actieve bestuursleden

U ontmoet een aantal actieve bestuursleden van het Platform Filmwijk die u nader informeert over de werkgroepen. Mira Peeters, onderzoeker en medesamensteller van de enquête vertelt over de uitkomsten. En Robert Hemmen, energieconsultant vertelt over het initiatief van de energieneutrale Filmwijk: ‘Filmwijk is de eerste Almeerse wijk die de gemeentelijke ambitie serieus omarmt’.

Tot ziens op 28 mei 2014 om 20.00 uur. Informatie leest u elders op de website en voor meer informatie: info@filmwijkalmere.nl

Download de uitnodiging

 

 

Reacties

28 mei 2014: Bewonersbijeenkomst Filmwijk Groen & Duurzaam — 1 reactie

 1. Gisterenavond de aftrap gedaan voor het vergroenen van de elektra-consumptie van circa 15 huishoudens. Tijdens een wijkinformatieavond het initiatief toegelicht om op een schooldak in onze wijk een zonne-energiecentrale te bouwen van ruim 200 panelen.

  – investering circa € 5.000 per deelnemer (afhankelijk van eigen behoefte)
  – eventueel met voordelige financiering
  – kostprijs per kWh iets lager dan tarieven van commerciële aanbieders, dus iedere dag geld besparen
  – 2.000 kg CO2-besparing per huishouden per jaar (equivalent van iedere vier weken op en neer naar Rome vliegen) Daarmee wordt je huishouden ongeveer een kwart groener. De andere driekwart gaat op aan verwarming en reizen.

  Kortom: wordt ook eigenaar van je eigen energiecentrale. Go green & local! Bel of mail John van Diepen op 06-212 612 68 of info@johnvandiepen.nl wanneer je meer informatie wenst.
  n.b.: collectief opwekken is minder geschikt voor mensen die zelf een voor zonnepanelen geschikt eigen dak hebben. Opwekken op eigen dak is financieel/fiscaal nog aantrekkelijker.