Knutselen met de natuur

De Vrijwilligersgroep Lumièrepark heeft tal van ideeën voor haar ´wilde´park.

In het Lumièrepark wordt elke derde zondag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur hard gewerkt onder het motto: lekker bezig zijn in de natuur, gezellig en gezond (goedkoper dan de sportschool), andere buurtbewoners leren kennen én iets leren over de natuur. De groep werkt in het ´wilde´ deel van het Lumièrepark, het minst gecultiveerde deel tussen het strand en de bruggen.

Het doel: het park interessanter maken voor planten en dieren. Bij niets doen verandert het park in een wilgenbos met veel ondergroei van brandnetels en verder weinig variatie.

Zo wordt bijvoorbeeld gezorgd voor het zeisen van de ruigte waar het wilde graspad ligt. Hierdoor ontstaat in plaats van een wilgenbos meer variatie in de beplanting.

Verder wordt het door hun aangelegde graspad vrij en begaanbaar gehouden, leggen ze griend aan en onderhouden dit (goed voor de vogels). Brandnetelranden worden met een zeis gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd naar een broeihoop. Van de gesnoeide takken en bomen worden takkenrillen gemaakt waar vogels in kunnen broeden. Verder zijn er plannen om een ijsvogelwand te maken, vleermuiskasten op te hangen en het riet op sommige plekken weg te halen en te beplanten met andere moeras- en waterplanten. Ook wordt regelmatig zwerfafval opgeruimd. Kortom: er zijn genoeg ideeën en er is genoeg werk te doen.

Klik voor meer

Wie meer wil weten of zin of interesse heeft om eens te komen helpen, kan contact opnemen met Roelof van der Valk (036 5375504; e-mail rwavdvalk@freeler.nl of Frank Braakhuis (036 5450798; e-mail f.braakhuis@cahvilentum.nl.

Reacties

Knutselen met de natuur — 1 reactie

  1. Beste vrijwilligers,

    Zondag 17 november gaan we weer werken in het park van 10.00 tot 12.00 uur. We gaan bomen zagen en nog wat zeisen. Er is veel werk te doen dus alle handen zijn welkom. Graag aan- of afmelden voor vrijdag 17.00 uur dit i.v.m. koffie, thee (en koek) en gereedschap. Landschapsbeheer zal ook aanwezig om de plannen voor volgend jaat te bespreken. De vraag is of jullie alvast willen nadenken over wat wij volgend jaar van Landschapbeheer verwachten; te denken valt aan begeleiding, deskundigheid, cursussen, hulp bij zaag werkzaamheden etc.

    Roelof en Jetta