Het groene stadsleven – Lumièrepark, 17 maart 2013

vrijwilligersgroep Lumièrepark
De Vrijwilligersgroep Lumièrepark heeft tal van ideeën voor ‘haar’ wilde deel van het park. In het Lumièrepark wordt elke derde zondag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur hard gewerkt onder het motto: lekker bezig zijn in de natuur, gezellig en gezond (goedkoper dan de sportschool), andere buurtbewoners leren kennen én iets leren over de natuur.

De groep werkt in het ‘wilde’ deel van het Lumièrepark: het minst gecultiveerde deel tussen het strand en de bruggen. Het doel: het park interessanter maken voor planten en dieren. Bij niets doen verandert het park in een wilgenbos met veel ondergroei van brandnetels en verder weinig variatie. Zo wordt bijvoorbeeld gezorgd voor het zeisen van de ruigte waar het wilde graspad ligt. Hierdoor ontstaat in plaats van een wilgenbos meer variatie in de beplanting.

Verder wordt het door hun aangelegde graspad vrij en begaanbaar gehouden, leggen ze griend aan en onderhouden dit (goed voor de vogels). Brandnetelranden worden gezeist en het maaisel wordt afgevoerd naar een broeihoop. Van de gesnoeide takken en bomen worden takkenrillen gemaakt waar vogels in kunnen broeden. Verder zijn er plannen om een ijsvogelwand te maken, vleermuiskasten op te hangen en het riet op sommige plekken weg te halen en te beplanten met andere moeras-/waterplanten. Ook wordt regelmatig zwerfafval opgeruimd. Kortom: er zijn genoeg ideeën en er is genoeg werk te doen.

Wie meer wil weten of zin en interesse heeft om eens te komen helpen, kan contact opnemen met:

Roelof van der Valk, (036) 5375504; e-mail rwavdvalk@freeler.nl of Frank Braakhuis, (036) 5450798; e-mail f.braakhuis@chello.nl.

De eerstkomende keer is dus zondag 17 maart a.s. Er zal dan flink gezaagd gaan worden, dus alle hulp is welkom!

Zie ook de folder

Reacties zijn gesloten.