Houvast verdwijnt met Nota Kleur aan Groen

Stichting Platform Filmwijk heeft een zienswijze ingediend over de conceptnota Kleur aan Groen. Het Platform betreurt het verdwijnen van de Parkennota (Almere Parkstad) als basis voor beleid. De nota Kleur aan Groen die in de plaats moet komen van de Parkennota geeft bewoners weinig houvast. Het Platform wil dat het bosrijke deel van het Lumièrepark ook als bos wordt aangegeven op de kaart in de nota. Verder pleit het Platform voor het behoud van het Vogeleiland met de groene uitstraling die het gebied heeft gezien vanuit de Filmwijk.

Zie verder Zienswijze Platform Filmwijk op nota Kleur aan Groen (PDF)

Reacties

Houvast verdwijnt met Nota Kleur aan Groen — 1 reactie

  1. Fijn dat jullie namens bewoners deze reactie hebben verstuurd. Ik ben benieuwd naar wat de gemeente nu laat weten. Zeker met het oog op het behoud van groen in Filmwijk en de wijken waar dit al een probleem gaf omdat gemeente groen door rood wilde vervangen.
    Eigenlijk triest dat er, in mijn ogen, van dit soort kunst en vliegwerk door de politiek wordt toegepast om de echte discussie met burgers/bewoners te vermijden. Ik had gehoopt en verwacht dat bestuurders hierin toch slimmer zouden opereren. gebleken is in alle wijken hoe belangrijk het groen door bewoners van Almere wordt gewaardeerd (zie ook het onderzoek dat namens het Platform is gedaan en het panelonderzoek van de gemeente zelf)Ook de reacties van burgers op dit punt tijdens de bijeenkomsten met burgemeester en wethouders. Het zou mooi zijn als er niet telkens van standpunten e.d. wordt afgeweken om toch gewoon de zin van het gemeentebestuur door te drijven. er staat voorlopig nog genoeg panden ongebruikt in Almere. leuk voor de subsidies destijds maar verval nu.Was t maar groen gebleven of anders studentenhuisvesting.