Veel belangstelling Filmwijk Buitengewoon Duurzaam?

Op woensdag 13 november j.l. was er een bijeenkomst over duurzaamheid en groen in de wijk georganiseerd door het Platform Filmwijk.

De vraag ‘Wat kunnen wij samen doen om de Filmwijk groener, duurzamer en gezonder te maken’ bracht ruim 50 geïnteresseerde en vaak goed geïnformeerde bewoners op de been.

Groene Wijk Er was een presentatie over de groene wijk van de toekomst. De Filmwijk is al een groene wijk, maar er zijn nog tal van mogelijkheden om de wijk nog groener te maken. Zo werden voorbeelden getoond van een moestuin in de groenstrook onder de hoogspanningsmasten of in het Lumièrepark, overal in de wijk fruitbomen, kassen of serres aan de huizen voor eigen groenteteelt.

De gemeente Almere draagt het concept Growing Green Cities uit, een toekomstbeeld van de groene, schone en gezonde stad. Een stad waarin de burgers meer groen beheren met elkaar, waarin voedsel wordt verbouwd, een stad gebaseerd op duurzaamheid.

Ook de toekomstige wijk Floriade moet een duurzame groene wijk worden. Een voorbeeld van hoe de groei van de stad kan samengaan met verhoging van de kwaliteit van het leven van de bewoners. In deze nieuwe wijk is plaats voor de teelt van voldoende goed voedsel, schoon water en opwekken van duurzame energie.

Duurzame energie Een tweede presentatie ging over energie besparen en zelf opwekken. Wist u dat LED verlichting een factor 3 zuiniger is en binnen 5 jaar is terugverdiend? Daarna heeft u er nog minstens 10 jaar plezier van.

Hetzelfde geldt voor zonnepanelen.Met 16 panelen op je dak kan een gemiddeld gezin bijna alle jaarlijks benodigde elektriciteit opwekken. Een investering van € 7.000 die je binnen 10 jaar terug- verdient omdat je elektriciteitsrekening naar 0 gaat. Daarna kun je nog eens 15 jaar profiteren van gratis elektriciteit omdat de panelen zeker 25 jaar meegaan.

Discussie Na de presentaties is er met de inleiders in 2 groepen gediscussieerd. Het Platform Filmwijk is heel blij dat een aantal bewoners zo enthousiast is dat zij mee wil denken. Zo hebben zich 2 groepen gevormd.

De groep Groen in de wijk gaat plannen uitwerken en realiseren op gebied van eigen beheer, opzetten van moestuinen, gebruik van restruimte, etc.

De groep Energie gaat plannen ontwikkelen voor het besparen en opwekken van energie in de wijk.

Doet u mee? Als u enthousiast bent voor deze plannen of als u zelf een plan of activiteit wilt starten, meldt u dat aan info@filmwijkalmere.nl. Bezoek ook onze website www.filmwijkalmere.nl.

Anno Winters, bestuurslid

Reacties zijn gesloten.