Koninklijke onderscheiding voor John de Lang

Judy en John de Lang (foto Harry Jansen)

‘Het heeft zijne majesteit de koning behaagd om John te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.’ Met die woorden reikte burgemeester Weerwind op 26 april jl. de onderscheiding aan John uit. En daar stond John de Lang: trots, verrast en stil, zo bescheiden als hij is, met zijn lintje!

Het bestuur van het Platform heeft de voordracht voor de onderscheiding van harte ondersteund.

John de Lang was betrokken bij de oprichting van het Platform Filmwijk (2002) en is eigenlijk altijd bestuurslid geweest. Tussentijds is hij ook een aantal jaren lid van onze Raad van Advies geweest.

Hij maakte deel uit van de werkgroepen Leefbaarheid &Veiligheid en Zorg&Welzijn/Buurtlokaal. Een rol die hem op het lijf is geschreven, omdat het daarbij meestal gaat om resultaatgerichte en directe belangenbehartiging van bewoners. Hij is een vrijwilliger die zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt.

John de Lang is authentiek. Hij is een doorzetter en gaat voor resultaten voor de bewoners van de Filmwijk. Weet als geen ander wat er echt leeft onder de bewoners. Hij communiceert eerlijk en oprecht en recht voor zijn raap, zowel naar de bewoners als naar de gemeente. John weet de mensen te raken. Hij is een probleemoplosser en een echte bruggenbouwer, met een groot sociaal hart voor zijn medemens.
Met deze vaardigheden heeft John in het afgelopen jaar o.a. de volgende resultaten voor de bewoners bereikt. Er is een nieuw en voor bewoners simpeler te hanteren afvalsysteem in de Filmwijk. En hij heeft voor bewoners de uitbreiding van de blauwe parkeerzone in de Filmwijk gerealiseerd. Met als toppunt het per 2018 afschaffen van de eigen parkeerbijdrage voor bestaande en nieuwe bewoners in de blauwe zone in de Filmwijk.

We laten niet onvermeld dat Joop Prent, zijn maatje sinds jaar en dag, het initiatief heeft genomen voor de onderscheiding. Helaas heeft Joop deze heuglijke gebeurtenis niet meer mogen meemaken.

Wij denken aan Joop Prent.

Op de foto: Judy en John de Lang (foto Harry Jansen)

Schilderij door schilderclub Buurtlokaal

Schilderij door schilderclub Buurtlokaal

Reacties zijn gesloten.