‘PMD+ systeem beste oplossing’

Het Platform Filmwijk en het Platform Sieradenbuurt zijn nog steeds van mening dat PMD+ systeem de beste oplossing is voor Almere.

Door invoering van PMD+ is afval scheiden eenvoudiger. Al snel kunnen de inzet van handhaving en communicatie verminderen en dat scheelt geld. En als het doel in 2025 is behaald, kan met bewoners verder gebouwd worden aan het uiteindelijke doel: ‘Een stad zonder afval’ door afval te voorkomen en te verminderen (zoals hergebruik van afval). Hierdoor daalt de hoeveelheid restafval nog meer en dus ook de verbrandingskosten en BOM (Belasting op Milieu).

Lees verder de brief van 8 juni jl. die de platforms aan de gemeenteraad hebben gestuurd.

Inmiddels heeft Almere Deze Week een interview gehad met twee vertegenwoordigers van de platforms. Zie artikel “Bewonersplatforms afvalsysteem voelen zich in hemd gezet”

Half september staat dit onderwerp weer op de agenda van de Politieke Markt.

Reacties zijn gesloten.