Blauwe zone? Zelf verantwoordelijk

In mei spraken vertegenwoordigers van het Platform Filmwijk en twee parkeerbeheerders van de gemeente Almere weer over de blauwe zone in de Filmwijk. Verleden jaar heeft de gemeente veel moeite gedaan om bewonersavonden te organiseren, enquêtes te houden en een parkeerdrukmeting te doen. De respons was in delen van de Filmwijk zeer magertjes.

Neem zelf het initiatief!

De gemeente en het Platform promoten het idee van zelfsturing door de bewoners. Met andere woorden, wees verantwoordelijk voor je eigen leefomgeving en ontwikkel je eigen initiatieven.

Woont u in een straat buiten de blauwe zone en ervaart u – nu of in de toekomst – toch parkeeroverlast? Dan kunt u op eigen initiatief per straat een verzoek voor uitbreiding van de blauwe zone indienen. U kunt dit doen d.m.v. een handtekeningenlijst voor de petitie ‘Uitbreiding Blauwe Zone’.

Om in aanmerking te komen voor een blauwe zone in uw straat wordt de volgende regel gehanteerd: ten minste 50% van de bewoners per straat moet de enquête hebben ingevuld en hiervan moet minimaal 51% vóór een blauwe zone stemmen.

Parkeerbeheer wil dus wel faciliteren, maar het is nu aan de bewoners zelf het initiatief hiervoor te nemen. Het Platform ondersteunt deze zienswijze. Ook wil het Platform hieraan meewerken met het verstrekken van eventuele formulieren en de contactpersoon zijn tussen bewoners en parkeerbeheer.

Informatie bij leefbaarheid@filmwijkalmere.nl

Reacties zijn gesloten.