Acties voor blauwe zones in Filmwijk Noord succesvol

De blauwe zone in Filmwijk Noord wordt uitgebreid met de straten Lou Costellostraat, Bud Abottstraat, Oliver Hardystraat, Buster Keatonstraat, Comedy Caperstraat, Peter Sellershof en het laatste stuk van de Hollywoodlaan dat nu nog geen blauwe zone is. Daarmee wordt vrijwel de gehele Komiekenbuurt en een groot deel van de BouwRaibuurt een blauwe zone.

In iedere straat apart is een actie gevoerd door bewoners van de straat. Het Platform Filmwijk heeft de acties gefaciliteerd met standaard enquĂȘteformulieren en een standaard petitie. De gemeente heeft de regel dat een aanvraag gehonoreerd wordt, wanneer minstens 50% van de bewoners van een straat de enquĂȘte heeft ingevuld en de meerderheid voor de instelling van een blauwe zone is.

Vanaf eind 2018 kreeg het Platform Filmwijk veel reacties van bewoners in Filmwijk Noord over toenemende parkeeroverlast. Dit had veelal te maken met het instellen van de blauwe zone in het gedeelte van de Cinemadreef in de Komiekenbuurt (de oneven nummers van de Cinemadreef). De bewoners gingen huis voor huis langs. Een ruime meerderheid van de bewoners was steeds voor een blauwe zone. In de Oliver Hardystraat, de laatste straat waar een actie werd gehouden, was bijvoorbeeld de respons 69% en was een meerderheid van 79% voor de blauwe zone.

De invoering zal op of rond 1 juni 2019 plaatsvinden.

Reacties zijn gesloten.