Nieuwe fase Floriade

logo werkgroep Floriade

Filmwijkers uitgenodigd mee te denken!

Het Platform Filmwijk nodigt u als bewoner van de Filmwijk graag uit om mee te denken over diverse onderwerpen met betrekking tot de Floriade.

Aanleiding

Onlangs is intern bij de gemeente geïnventariseerd welke mogelijkheden men ziet om de participatie van Almeerse inwoners en bedrijven bij onderdelen van de realisatie van de Floriade te versterken. Dit mede naar aanleiding van een rapport in opdracht van de volggroep Floriade, een groep raadsleden die de Floriade op de voet volgt. De onderstaande voorstel- len zijn naar voren gekomen:

  • U kunt meedenken over concrete projecten op het Floriadeterrein, waarbij de vuurtoren als symbool en goede start wordt gezien. Een tweede pro- ject is bepalen wat er gebeurt met het hout dat gezaagd is. Een derde de groene invulling van de boulevards.
  • Parkeren in de wijken om het Floriadeterrein heen: wilt u dit jaar meedenken over oplossingen?
  • Kinderen en jongeren uit de Filmwijk bij de Floriade betrekken, door in hun eigen omgeving dingen te organiseren. Bijvoorbeeld via de basisscholen en door gamers/ICTers uit te nodigen om applicaties te ontwikkelen.
  • Verenigingen betrekken bij de Floriade.
  • Inclusiviteit: hoe worden Floriade-evenement en -wijk van en voor iedereen?
  • Hoe wilt u Almere presenteren tijdens de Floriade in 2022?
  • Hoe geven we invulling aan het thema Feeding, food world, foodcyclecentrum?

Kunst

Kunst in de openbare ruimte – zoals lichtkunst en Land Art in het bijzonder – is welkom. De organisatie van een wedstrijd voor Almeerse kunstenaars om daar een (tijdelijk of permanent) kunstwerk te realiseren behoort tot de mogelijkheden. Voelt u zich geïnspireerd door de thema’s van de Floriade, bent u geïnteresseerd, hebt u ideeën, bent u kunstenaar of kent u kunstenaar(s), meldt u zich via e-mail bij: floriade@filmwijkalmere.nl.

Deze oproep betreft in principe alle bewoners van Almere.

Reacties zijn gesloten.