10 november: Informatieavond ontwerp bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade

floriade-logo

Als onderdeel van de Politieke Markt is er donderdag 10 november een informatieve bijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade en het Milieueffectrapport Almere Centrum Weerwater. Tijdens de bijeenkomst zijn omwonenden en ondernemers in de gelegenheid om met raadsleden van gedachten te wisselen over de geplande ontwikkelingen.

De bijeenkomst wordt gehouden van 19.00 – 20.45 uur in restaurant View (naast de waterskibaan), Bergsmapad 1.

De avond is met nadruk een informatieve avond, de echte meningspeiling vindt naar alle waarschijnlijkheid pas plaats medio januari, als het bestemmingsplan ook daadwerkelijk ter inzage ligt.

Programma

  • Toelichting op het ontwerp bestemmingsplan
  • Gesprek met de bewoners over de toegestane ontwikkelingen voor het evenement
    Floriade
  • Gesprek met de bewoners over de toegestane ontwikkelingen voor de stadswijk
    Floriade
  • Reactie van de fracties op de bijdragen van de bewoners

Na afloop gelegenheid tot napraten met koffie/thee.

Ter voorbereiding

Grote bewonersbijeenkomst/informatiemarkt ‘Op weg naar de Floriade’ op 29 november

Op dinsdag 29 november vindt in KAF een informatieve en interactieve bewonersbijeenkomst/informatiemarkt ‘Op weg naar de Floriade’ plaats, waar u als bewoner wordt bijgepraat over de actuele ontwikkelingen en plannen rondom Floriade Almere 2022.

Reacties zijn gesloten.