Avond duurzaamheid in Filmwijk 13 november 2013

Bent u geïnteresseerd in het verlagen van uw energierekening? Wilt u zelf elektriciteit gaan opwekken met zonnepanelen? Of kiest u ook voor windenergie? Wilt u met uw buren een stadstuin beginnen? Het Platform Filmwijk Almere organiseert op 13 november een bewonersbijeenkomst waar u deskundige informatie krijgt over al deze zaken.

Almere staat voor grote veranderingen. De stad moet duurzamer worden, d.w.z. energiebesparing, zonnestroom, windenergie, kleinschalige landbouw in de stad etc. De stad heeft zich tot doel gesteld in 2025 energieneutraal te zijn, dus net zoveel energie op te wekken als te gebruiken. Voorwaar een grote opgave!

We denken dat de zgn. Growing Green Cities filosofie kansen biedt om onze Filmwijk duurzamer en groener te maken. Zo kan onze wijk ook een grote stap in de goede richting maken. Daarover gaat het op woensdag 13 november, maar vooral ook over wat uzelf kunt doen. Wij hopen mooie plannen en ideeën te verzamelen en te bespreken ten behoeve van een duurzame en groene toekomst van de Filmwijk. Sprekers zijn Monique van der Plas, programmamanager Growing Green Cities gemeente Almere en Robert Hemmen, directeur van De Groene Reus. De Groene Reus is de eerste en enige duurzame energiecoöperatie van Almere en is een samenwerkingsverband tussen bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid.

Woensdag 13 november 2013

Filmwijkcentrum, Walt Disneyplantsoen 76/78

 20.00 uur – 21.30 uur inloop vanaf 19.30 uur

U bent van harte welkom!

Download de flyer (pdf)

Reacties zijn gesloten.