Uitnodiging Floriade en de Filmwijkers 23 april a.s.

flyer Uitnodiging Floriadebijeenkomst Platform Filmwijk

In 2022 organiseert Almere de Wereldtentoonstelling De Floriade. Het Platform Filmwijk vindt het belangrijk dat de bewoners van de Filmwijk als toekomstige buren van het nog te ontwikkelen gebied aan het Weerwater nu al betrokken worden bij het proces.

Als zeer betrokken Platform Filmwijk merken wij dat dit thema erg leeft onder onze buurtgenoten.

Wat vinden Filmwijkers van de Floriade? Wat is de huidige stand van zaken. Voldoet het ontwerp aan de zeven Almere Principles?

Op 23 april 2013 organiseert het Platform Filmwijk Almere een bijeenkomst voor de bewoners van de Filmwijk in het Filmwijkcentrum aan het Walt Disneyplantsoen, aanvang 20.00 uur.

Let op uw brievenbus, u ontvangt een flyer voor dezeĀ bijeenkomst. Maar u kunt deze ook hier downloaden.

Reacties

Uitnodiging Floriade en de Filmwijkers 23 april a.s. — 1 reactie

  1. Ik ben 23 april op de bijeenkomst geweest in het Filmwijkcentrum over de Floriade.
    Waar wij ons als bewoners aan de Fellinilaan zorgen over maken is de hel aan herrie die op ons afkomt in de naaste toekomst. Dat begint al met het bouwklaar maken van het Vogeleiland, zoals hijen voor de bouw van de percelen. Daar komt nog bovenop dat de hoeveelheid decibels die straks toegestaan zijn op de Esplanade van 80 naar 100 gaat!!! Hoe halen ze het in hun hoofd op het gemeentehuis. Tel daar nog bij op de herrie van de scooters op het Fongerspad en het verkeer op de A-6. Wij vragen ons af of alles bij elkaar opgeteld nog sprake kan zijn van een leefbare situatie. Dat de flats in waarde zullen dalen, daar wordt niet over gerept.