Filmwijk Fruitwijk

Begin december is in het Laterna Magikapark de tweede fruitboomgaard aangelegd. Met hulp van de gemeente en de groenopzichters hebben 15 Filmwijkbewoners een appelboom van een oud Hollands ras geplant. Deze bewoners gaan hun boom zelf onderhouden. Uiteraard zullen ze ook de vruchten ervan plukken. Deze boomgaard en de volgende vallen onder de acties van ‘fruit in de wijk’.

Fruit met de buren

Een andere actie waar de werkgroep Duurzaam Groen mee aan de gang gaat is ‘fruit met de buren’. Hierbij kan een groepje buren een stuk grond adopteren om gezamenlijk een of meerdere fruitplanten of -bomen te verzorgen.

Fruit in je (voor)tuin

De derde lijn die uitgezet gaat worden is ‘fruit in je (voor)tuin’.

Meedoen?

De werkgroep Duurzaam Groen zoekt nog meer organisatietalenten voor deze drie acties. Maar ook als u gewoon enthousiast bent geworden om dít zelf of met uw buren op te pakken horen we dat graag. groen@filmwijkalmere.nl

Reacties zijn gesloten.