Werkgroep Zorg & Welzijn: wat doen we?

Senioren in de Filmwijk

Op 24 november 2015 heeft het eerste overleg plaatsgehad in het kader van Senioren in de Filmwijk. Dit initiatief is er op gericht ouderen van 55+ die graag langer op zichzelf in de Filmwijk willen blijven wonen, faciliteiten aan te bieden waardoor het wonen gemakkelijker wordt. We willen:

  • een platform organiseren waar de sociale contacten worden aangehaald,
  • en activiteiten voor ouderen in de Filmwijk bundelen en inzichtelijk maken.