Werkgroep Zorg & Welzijn

Zorgen we wel goed voor elkaar in de Filmwijk? Kennen we onze buren en wat kunnen we voor elkaar betekenen? De werkgroep Zorg & Welzijn wil het sociaal netwerk binnen de Filmwijk versterken. De werkgroep zorgt voor de verbinding met en tussen de bewoners om sociale contacten aan te halen en activiteiten voor (oudere) bewoners in de Filmwijk te bundelen en inzichtelijk te maken.

foto Zorg & Welzijn

Wat we doen

Senioren in de Filmwijk

Op 24 november 2015 heeft het eerste overleg plaatsgehad in het kader van Senioren in de Filmwijk. Dit initiatief is er op gericht ouderen van 55+ die graag langer op zichzelf in de Filmwijk willen blijven wonen, faciliteiten aan te bieden waardoor het wonen gemakkelijker wordt.

We willen:

  • een platform organiseren waar de sociale contacten worden aangehaald,
  • en activiteiten voor ouderen in de Filmwijk bundelen en inzichtelijk maken.