Samenwerking

Het Platform werkt met verschillende partijen samen:

Bewoners Filmwijk

Als eerste werken we samen met ù, de bewoners van de Filmwijk. U bent degene waar we het allemaal voor doen, maar u bent ook diegene met wie we het doen. Zonder samenwerking gebeurt er niets!

Gemeente Almere, Gebiedskantoor Almere Stad Oost

Wij werken verder samen met de gemeente Almere, in het bijzonder met medewerkers in het gebiedskantoor Almere Stad Oost.

Marrit van Dijk is gebiedsmanager Almere Stad Oost en eindverantwoordelijk voor samenwerking tussen gemeente en bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Stad Oost.

De Filmwijk heeft ook een wijkregisseur: Jeanette Vonk. Zij is de schakel tussen de bewoners en de gemeente voor vragen over voorzieningen in en onderhoud & beheer van de openbare ruimte.

Het Platform ervaart een zeer plezierige samenwerking en een soepel verloop van de contacten, ook met de ambtenaren van de gemeente die zich bezighouden met zaken of projecten die de Filmwijk aangaan.

Plaatselijke adviseurs

Tot slot zijn er plaatselijke adviseurs waar het Platform op kan terugvallen. Zij praten met ons mee over specifieke onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn een aantal jongeren, die meepraten over een plek voor hen, en leden van Almeerse politieke partijen die zich inzetten voor Filmwijk en Filmwijkers.