Over deze site

Deze website is voor en van alle Filmwijkers

Op deze site willen we zoveel mogelijk informatie van en over de Filmwijk beschikbaar stellen aan alle inwoners en gebruikers van de Filmwijk, maar ook aan alle anderen die hierin geïnteresseerd zijn.

Behalve actuele zaken die onze wijk aangaan vindt u ook praktische informatie over de wijk zoals wanneer het huisvuil wordt opgehaald of welke mogelijkheden voor kinderopvang de wijk biedt.

Daarnaast is deze website ook een plek waar bewoners of verenigingen van de wijk een plek kunnen krijgen voor hun informatie. Heeft u iets dat u wilt melden via onze website, laat het ons weten en mail naar info@filmwijkalmere.nl.